نرم افزار CHEFT-مدیریت قفل نرم افزاری

http://bayanbox.ir/view/263405954590585756/2mobile.pngTavvafi@gmail.com


این نرم افزار به منظور استفاده برنامه نویس و تولید کنندگان محتوای الکترونیکی برای قفل گذاری روی تولیداتشان تهیه شده است. این نرم افزار با توجه به مشخصات سخت افزاری یک رایانه که به ندرت قابل تغییر است بخصوص هارددیسک رایانه، کنترل اجرای نرم افزار تولید شده را آسان می کند.یک برنامه نویس یا تولید کننده محتوای الکترونیکی پس از تولید اثر خود، انتظار دارد اثر او توسط مشتریانش به صورت کنترل شده مورد استفاده قرار گیرد و به صورت خلاصه به ازای هر رایانه که از اثر تولید شدة او استفاده می کند، انتظار پرداخت وجهی را دارد؛ تا منابع مالی خود را برای ادامه فعالیت تولیدی تامین نماید.از طرفی مشتریان نرم افزار های تولید شده به مدتی نیاز دارند تا نرم افزار تولید شده را مورد بررسی قرار داده و از اثر بخشی آن مطمئن شوند.با توجه به دو مطلب بالا می توان گفت به طور خلاصه به روشی احتیاج است تا بین حقوق تولید کننده و حقوق مشتری تعادل برقرار گردد.

http://bayanbox.ir/view/830982092717528839/6pack.png
tpdfe

                                 فهرست راهنما

 

اصطلاحات

توضیح و تعاریف نرم افزارCheft

نحوه عملکرد نرم افزارCheft روی رایانه مشتریان

نحوه عملکرد نرم افزارCheftMaster (مدیریت کد فعال سازی)

آشنایی با Cheft  در محیط برنامه نویسی MS-DOS Batch file

بهره گیری از Cheft  در محیط برنامه نویسی VB (ـ Visual Studio)

بهره گیری از Cheft  در محیط برنامه نویسیMulti Media Builder

بهره گیری از Cheft  در محیط برنامه نویسی AutoPlay Media Studio

بهره گیری از Cheft  در محیط برنامه نویسی Swish Zone

بهره گیری از Cheft  در Microsoft Office

روش اول  محافظت اسناد در Microsoft Office

روش دوم  محافظت اسناد در Microsoft Office

روش سوم  محافظت اسناد در Microsoft Office

روش پیش بینی شده و عملی در محافظت اسناد با استفاده از DLL

tpdfe

بهره گیری از Cheft  برای باز کردن اسناد رمزدار شده Office و PDF

بهره گیری از Cheft  برای باز کردن اسناد Excel رمزدار شده

بهره گیری از Cheft  برای باز کردن اسناد Word رمزدار شده

بهره گیری از Cheft  برای باز کردن اسناد PowerPoint رمزدار شده

http://bayanbox.ir/preview/2005251537945595492/Page1.jpg

بهره گیری از Cheft  برای باز کردن اسناد Access رمزدار شده

بهره گیری از تمام امکانات Cheft (به صورت تخصصی)

روش های هک و کرک و جلوگیری از آن