نرم افزار حذف کاراکتر های جدولی از گزارش های تحت DOS

 - این نرم افزار به نرم افزار TXLSX کمک می کند.

 - در توضیحات زیر از نرم افزار TDOS+8TA استفاده شده است.


اگر شما با فایلهای DOS سرو کار دارید، می دانید که این فایل های دارای فرمت ASCII هستند، و کارکتر های فارسی موجود در متون فارسی تحت DOS در ویندوز قابل خواندن نیستند.

اگر شما با نرم افزار TXLSX اطلاعات تحت DOS خود را به ویندوز تبدیل کنید، خواهید دید در مورد گزارش هایی که دارای کاراکتر های جدولی هستند، این کاراکتر ها خیلی شما را به دردسر خواهند انداخت؛ این سئوال برای شما مطرح می شود که:

آیا می شود از شر این کاراکترها خلاص شد؟

نرم افزار TCE برای همین منظور طراحی شده است.

با استفاده از این نرم افزار می توانید فقط عبارتها را از متن تحت DOS استخراج کنید

و از شر کارکتر های جدولی خلاص شوید.
توضیحات بیشتر:

اگر این فایل (Forosh.txt) را که یک فایل گزارش تحت DOS است را بررسی کنید. خواهید دید که اطلاعات آن که در محیط DOS فایل ملاحظه بوده است در ویندوز قابل مشاهده و استفاده نیست.

این فایل را در محیط DOS با نرم افزار +TDOSTA به این صورت خواهید دید:

این فایل به صورت جدول گزارش از فروش را آماده چاپ دارد.

اگر بخواهیم این فایل را به Excel وارد کنیم. قابل استفاده نحواهد بود، خودتان می توانید این حقیقت را مورد بررسی قرار دهید.

همانطور که ملاحظه می فرمائید، عبارتهایی مانند عؤؤؤؤؤؤؤؤؤ در فایل دیده می شوند که بسیار اذیت کننده هستند.

عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤآؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤآؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤآؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤآؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤآؤؤؤؤؤؤؤؤآؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤآؤؤؤآؤؤؤ؟

اما پس از استفاده از نرم افزار TCE ، کاراکتر های جدولی از فایل حذف خواهند شد. 

به این فایل ( FOROSH_Export.txt ) نگاه کنید.

این فایل پس از ورود به Excel دارای چنین شرایطی است:

که با نرم افزار TXLSX به شکل زیر کاملا کاربردی خواهد شد:

وحتی اگر از منوی Page Layout  گزینه Sheet Right-toLeft را انتخاب کنید، می توانید سند را از راست به چپ ببینید. و ...

آنرا با سند اصلی نیز مقایسه کنید: