http://bayanbox.ir/view/1356749494975517694/Default-Side-Banner.png

 شما هم حس کرده اید؟ که در ویندوز گهگاه آیکن ها بدرستی بروز نمی شوند و بدرستی نمایش داده نمی شوند.
این وضعیت در همه ویندوزها Windows 7 و 8 و 10 مشاهده می شود.

این وضعیت به روش های متعددی قابل اثبات و تجربه است اما ساده ترین روش اثبات این وضعیت به روش زیر است:

در این http://bayanbox.ir/view/2878667982833348478/demo.png، سعی می کنیم یکی از وضعیت ها را که گواه بر این وضعیت است را نمایش دهیم.

توضیح:

دو فولدر، که دو فایل به نام icon.ico در آنها وجود داشته باشد، را در نظر بگیرید.
(با نصب نرم افزار-به عنوان نمونه- این دو فولدر همراه با آیکن های نمونه در دسکتاپ شما قرار خواهند گرفت)
هر دو فایل باید همنام باشند، ولی شکل آیکن هایشان متفاوت باشد.
اکنون یکی را به دسکتاپ کپی می کنیم.
سپس دیگری را به دسکتاپ کپی می کنیم.


در اینجا می بینیم که با اینکه آیکن سبز http://bayanbox.ir/view/2539852389528268582/1.ico به دسکتاپ کپی شده، و روی آیکن قرمز http://bayanbox.ir/view/5692088228153494229/2.ico رونویسی شده است؛ ولی هنوز آیکن قبلی نمایش داده می شود؛ و حتی با Refresh این وضعیت اصلاح نمی شود.

اکنون با انتخاب گزینه Refresh Desktop Icons، این وضعیت اصلاح خواهد شد

برای اضافه شدن گزینهRefresh Desktop Iconshttp://bayanbox.ir/view/7628515281744303598/refresh2.png ، به منوی راست کلیک دسکتاپ ویندوز این نرم افزار را نصب کنید.دانلود نرم افزار