ویژه کارمندان آموزش و پرورش

بر اساس بخشنامه 710/21 مورخ 96/12/8 وزارت آموزش و پرورش

نگارش: 1.1.3

سال تحصیلی 400-1399


ویژه کارمندان آموزش و پرورش

برای همه ارگـــــــان‌ها و وزارتخانه ها و بخصوص آموزش و پرورش

تایپ بیش از 140 آیتم اطلاعات، در فرم‌های ارزشیابی کارمندان سال 98، ضمن پیچیدگی‌هایی که دارد، کار بسیار طاقت‌فرسایی است. در این فرم‌ها به‌خصوص در بخش عوامل اختصاصی باید بر اساس جداول پیشنهادی -متون متناسب با پست‌های کارمندان- تایپ شوند. ضمناً در مورد ستون‌های نتایج کمی مورد انتظار و نتایج حاصله نیز این امر پابرجا است، علاوه بر این در نظر گرفتن امتیازات، جمع امتیازات، جلوگیری از محاسباتی که منجر به عبور مجموع امتیازات از سقف مجاز در هر بخش می‌شود، و جمع بخش به بخش(به‌خصوص در پایین صفحه دوم) و نیز تایپ جمع امتیاز به حروف و تایپ اسامی سمت‌ها و مسئولین در بخش‌های مختلف، ازجمله عوامل مهمی هستند که مدیران واحدهای سازمانی را به تهیه‌ی نرم‌افزاری برای حل این کار طاقت‌فرسا مشتاق می‌کند.

این نرم‌افزار با امکان دریافت اطلاعات از کاربران و استفاده از محتوای کلیشه‌ای متناسب با فرم‌های ارزشیابی 100 امتیازی سال 98 و پست‌های سازمانی، امکاناتی را فراهم می‌کند که خیلی سریع می‌توانید با آن تمام فرم‌های ارزشیابی کارمندان واحد سازمانی خود را تهیه کنید، ازجمله امکانات این نرم‌افزار:

  • تنظیم کلیشه برای فرم‌های ارزشیابی (کلیشه‌ها پس از تنظیم بر روی فرم‌های ارزشیابی کارمندان واحد سازمانی شما کپی خواهند شد) 
  • تنظیم کلیشه برای عوامل اختصاصی  پست‌های سازمانی(البته اطلاعاتی برای این بخش متناسب برای هر پست در نرم‌افزار گنجانده‌شده است)
  • امکان اعمال تغییرات برای هر کارمند در طول دوره ارزشیابی
  • امکان چاپ انواع فرم‌های ارزشیابی بر اساس بخشنامه‌های مربوطه
  • امکان صدور فایل‌های PDF فرم‌ها
  • امکان چاپ و صدور لیست امتیازت فضلی
  • و بسیاری امکانات دیگر
  • اگر بخشنامه را با دقت مطالعه کنید، خواهید دید که برای هر فرم ، بین 140 تا 150 آیتم باید تایپ کنید؛ این مقادیر علاوه بر اینکه شامل جمله و عبارات ویژه و حساب‌شده می‌باشند که باید با نوع فرم و پست سازمانی کارکنان کاملاً هماهنگ باشد، شامل اعدادی است که باید جمع آن‌ها در هر مرحله محاسبه شود، ضمناً در بیشتر موارد جمع امتیازها دارای سقفی است که تنظیم‌کننده باید دقت کند که جمع امتیازات افراد در هر بخش از حد مجاز عبور نکند.شاید ثبت مرتب و پشت سر هم، امتیازات یک فرد با تمرکز امکان‌پذیر است، اما اگر کسی به‌صورت یکجا مدارک را به تنظیم‌کننده فرم‌هایی نرساند، تنظیم‌کننده کاملاً بدون تمرکز و دچار نوعی سردرگمی برای محاسبه جمع امتیازات و جلوگیری از عبور از سقف امتیازات خواهد شد.

چگونه نصب کنیم؟

چگونه شروع کنیم؟

اطلاعات سال قبل

چاپ فرم عقد قرارداد

مدیر واحد آموزشی

+پست جدیـد

راهنما

.