ویژه کارمندان آموزش و پرورش

بر اساس بخشنامه 710/21 مورخ 96/12/8 وزارت آموزش و پرورش

ویژه کلیه ارگان‌ها و سازمان‌ها

بر اساس بخشنامه 1308186 سازمان امور استخدامی کشور

tpdfe

نگارش: 1.1.3

سال تحصیلی 400-1399


نگارش: 1.0.6

سال های مختلف


ویژه کارمندان آموزش و پرورش

بر اساس بخشنامه 1308186 سازمان امور استخدامی کشور

تایپ بیش از 140 آیتم اطلاعات، در فرم‌های ارزشیابی کارمندان سال 98، ضمن پیچیدگی‌هایی که دارد، کار بسیار طاقت‌فرسایی است. در این فرم‌ها به‌خصوص در بخش عوامل اختصاصی باید بر اساس جداول پیشنهادی -متون متناسب با پست‌های کارمندان- تایپ شوند. ضمناً در مورد ستون‌های نتایج کمی مورد انتظار و نتایج حاصله نیز این امر پابرجا است، علاوه بر این در نظر گرفتن امتیازات، جمع امتیازات، جلوگیری از محاسباتی که منجر به عبور مجموع امتیازات از سقف مجاز در هر بخش می‌شود، و جمع بخش به بخش(به‌خصوص در پایین صفحه دوم) و نیز تایپ جمع امتیاز به حروف و تایپ اسامی سمت‌ها و مسئولین در بخش‌های مختلف، ازجمله عوامل مهمی هستند که مدیران واحدهای سازمانی را به تهیه‌ی نرم‌افزاری برای حل این کار طاقت‌فرسا مشتاق می‌کند.

این نرم‌افزار با امکان دریافت اطلاعات از کاربران و استفاده از محتوای کلیشه‌ای متناسب با فرم‌های ارزشیابی 100 امتیازی سال 98 و پست‌های سازمانی، امکاناتی را فراهم می‌کند که خیلی سریع می‌توانید با آن تمام فرم‌های ارزشیابی کارمندان واحد سازمانی خود را تهیه کنید، ازجمله امکانات این نرم‌افزار:

 • تنظیم کلیشه برای فرم‌های ارزشیابی (کلیشه‌ها پس از تنظیم بر روی فرم‌های ارزشیابی کارمندان واحد سازمانی شما کپی خواهند شد) 
 • تنظیم کلیشه برای عوامل اختصاصی  پست‌های سازمانی(البته اطلاعاتی برای این بخش متناسب برای هر پست در نرم‌افزار گنجانده‌شده است)
 • امکان اعمال تغییرات برای هر کارمند در طول دوره ارزشیابی
 • امکان چاپ انواع فرم‌های ارزشیابی بر اساس بخشنامه‌های مربوطه
 • امکان صدور فایل‌های PDF فرم‌ها
 • امکان چاپ و صدور لیست امتیازت فضلی
 • و بسیاری امکانات دیگر
 • اگر بخشنامه را با دقت مطالعه کنید، خواهید دید که برای هر فرم ، بین 140 تا 150 آیتم باید تایپ کنید؛ این مقادیر علاوه بر اینکه شامل جمله و عبارات ویژه و حساب‌شده می‌باشند که باید با نوع فرم و پست سازمانی کارکنان کاملاً هماهنگ باشد، شامل اعدادی است که باید جمع آن‌ها در هر مرحله محاسبه شود، ضمناً در بیشتر موارد جمع امتیازها دارای سقفی است که تنظیم‌کننده باید دقت کند که جمع امتیازات افراد در هر بخش از حد مجاز عبور نکند.شاید ثبت مرتب و پشت سر هم، امتیازات یک فرد با تمرکز امکان‌پذیر است، اما اگر کسی به‌صورت یکجا مدارک را به تنظیم‌کننده فرم‌هایی نرساند، تنظیم‌کننده کاملاً بدون تمرکز و دچار نوعی سردرگمی برای محاسبه جمع امتیازات و جلوگیری از عبور از سقف امتیازات خواهد شد.

تفاوت و اختلاف های دو نرم افزار 

 • نوع فرم‌ها در این نرم افزار بر اساس بخشنامه 710/21 مورخ 96/12/8 با موضوع ارزشیابی کارکنان در سال 97-96،آموزش و پرورش، 6 نوع فرم است.

  1. مدیران

  2. کارمندان رسمی و پیمانکاران قراردادی

  3. مدیران کل استان‌ها و روسای سازمان‌های استانی

  4. مدیران و معاونین واحدهای آموزشی

  5. کادر آموزشی واحدهای آموزشی

  6. کارکنان پشتیبانی(رسمی، پیمانی، فراردادی)

 1. مدیران

 2. کارمندان رسمی و پیمانکاران قراردادی

 3. مدیران کل استان‌ها و روسای سازمان‌های استانی

 • فرم‌های این نرم افزار  دارای کد پرسنلی است، و شروع عوامل ارزشیابی از بند 9 آغاز می شود.

 • در فرم‌های این نرم افزار ، شروع عوامل ارزشیابی از بند 8 آغاز می شود.

 • فرم صفحه دوم این نرم افزار برای کارکنان خدماتی و آموزشی در بحث آموزش های ضمن خدمت متفاوت است.

 • فرم صفحه دوم این نرم افزار، دارای بند 9 با عنوان زیر است:

         9-عامل/ عوامل موضوع ماده 5 دستور العمل تا 20 امتیاز از سقف 100 امتیاز

 • فرم صفحه اول این نرم افزار بر اساس نیاز برخی مناطق فابلیت تغییر تا 10 شرح وظیفه را دارد.

 • هم به 10 وظیفه، و هم به 8 وظیفه قابل تغییر است.


تشابهات دو نرم افزار 

 • در سایر امکانات وسیعی که نرم افزار دارد در هر دو نرم افزار یکسان عمل شده است، ازجمله:

  • گزارش‌ها و تنوع سازماندهی گزارش ها تغییر اندازه فونت و ...

  • گزارش‌ها و فرم‌های بررسی رفتار عملکرد کارمندان
  • گزارش‌ها و فرم‌های ارزشیابی مخاطبان
  • گزارش‌ها و فرم‌های ارزشیابی همکاران/مرئوسان
  • لیست فضلی امتیازات کارمندان در یک حوزه ارزشیابی

چگونه نصب کنیم؟

چگونه شروع کنیم؟

اطلاعات سال قبل

چاپ فرم عقد قرارداد

مدیر واحد آموزشی

+پست جدیـد

راهنما

.