http://bayanbox.ir/view/4649874664690365417/dlBrochure.png http://bayanbox.ir/view/5307853932115464629/dlHelp.png


راهنمای استفاده از قفل نرم افزاری Cheft

روش اول  محافظت اسناد در

Microsoft Office

 

رمز گذاری روی فایل های آفیس، این رمز قبل از باز شدن سند آفیس درخواست می گردد.

این روش محافظت از اسناد آفیس برای سه برنامه Word، Excel و Power Point شبیه به هم و به روش زیر است:

ابتدا فایل خود را طراحی کرده و فایل را Save کنید، اگر پنجره Save باز نشد باید آنرا SaveAs کنید.

در پایین پنجره Save کنار دکمه Save یک کشوی باز شو دیده می شود که Tools نام دارد

اگر این کشو را باز کنید منویی باز خواهد شد که یکی از گزیه های آن GeneralOption نام دارد، پس از کلیک روی این گزینه پنجره ای به نمایش گذاشته خواهد شد :

GeneralOption

File encryption option for this document

Password to option: *********                                                  

رمز حفاظت از سند آفیس را در این بخش وارد کنید.

Password to modify:  
   
Read-only recommended

اگرچه می توان رمز ایجاد تغییرات علاوه بر رمز باز کردن فایل را نیز تعیین کرد اما در متد CHEFT این رمز اثری نخواهد داشت و پیشنهاد می شود برای آن رمز تعیین نکنید چرا که درباره آن از کاربران (مشتری/دانش آموز)سئوال خواهد شد که ممکن است او را به اشتباه بیاندازد ضمن اینکه در متد CHEFT اثری نخواهد داشت. ضمنا می توان سند را فقط خواندنی تعریف کرد که تغییراتی در آن اعمال نگردد.

اگرچه پنجره GenralOption برای SaveAS مربوط به نرم افزار  EXCEL با پنجره نمایش داده شده بالا تفاوتهایی دارد اما نحوه رمز گذاری روی فایل های Excel به همین روش است، در مورد رمز گذاری روی فایل های Aceess روش کار متفاوت است.

برای رمزگذاری روی فایل ها و اسناد Access که به نام دیتابیس Database شناخته می شوند، ابتدا وارد نرم افزار Access شده و از منوی فایل گزینه Open را انتخاب کنید، فایل سند اکسسی را که قبلا طراحی نموده اید و قصد دارید روی آن رمز گذاری کنید پیدا کرده، انتخاب کنید، به جای کلیک روی دکمه Open در پنجره Open کنار دکمه Open یک فلش رو به پایین خواهید دید که کلیک روی آن باعث نمایش منویی می شود از این منو گزینه Open Exclusive  را انتخاب کنید.

پس از باز شدن فایل از منویFile گزینه Info و گزینه EncryptWithPassword را انتخاب کنید. در کادر باز شده با نام  SetDatabasePassword رمز سند خود را وارد کنید.


همچنین نگاه کنید به لینک های زیر:

بهره گیری از Cheft  در Microsoft Office

روش اول  محافظت اسناد در Microsoft Office

روش دوم  محافظت اسناد در Microsoft Office

روش سوم  محافظت اسناد در Microsoft Office

روش پیش بینی شده و عملی در محافظت اسناد با استفاده از DLL