TDE TVE
قفل گذاری روی PDF قفل گذاری روی فیم ها

آزمایش عملکرد قفل نرم افزار


PDF http://bayanbox.ir/view/6824329726387269174/01.jpg

با این کاتالوگ می توانید نحوه کار نرم افزار قفل را برای فایل های PDF بررسی کنید

برای استفاده از این کاتالوگ به دو فایل Cheft.exe و 4FastTest.pdf نیاز خواهید داشت، که می توانید از همینجا آنها را دانلود کنید.

در این کاتالوگ فایل PDF توسط cheft باز خواهد شد و رمز فایل PDF توسط نرم افزار قفل در اختیار نرم افزار AdobeReader قرار داده می شود.


PDF http://bayanbox.ir/view/4523566972245787535/02.jpg

مثلا یک رایانه و یک لپ_تاپ را در محل کار یا منزل خودتان را نظر بگیرید(یکی برای شما و دیگری برای مشتری شما فرض شود)

با این کاتالوگ شما تمرینی خواهید کرد بین رایانه خودتان و یک رایانه فرضی که برای مشتری فرض خواهد شد

تا کد فعالسازی برای مشتری صادر کنید و روی رایانه یا لپ تاپ مشتری فایل PDF خودتان را اجرا کنید

همانطور ملاحظه خواهید کرد- رمز فایل در اختیار مشتری قرار داده نخواهد شد- بلکه در یک داد و ستد کد سخت افزاری و کد فعالسازی بین دو رایانه از طریق تلفن و ... دادو ستد می شود.


Word http://bayanbox.ir/view/3612131801030947250/03.jpg

با این کاتالوگ، شما تمرینی خواهید کرد برای تولید فایل PDF توسط WORD و رمز گذاری روی آن

و پس از رمز گذاری می توانید فایل PDF رمز دار را توسط نرم افزار CHEFT باز کنید.

همانطور ملاحظه خواهید کرد- رمز فایل در اختیار مشتری قرار داده نخواهد شد- بلکه در یک داد و ستد کد سخت افزاری و کد فعالسازی بین دو رایانه از طریق تلفن و ... دادو ستد می شود.


Power

Point

http://bayanbox.ir/view/3386855818375386108/04.jpg

با این کاتالوگ، شما تمرینی خواهید کرد برای تولید فایل PPTX توسط PowerPoint و رمز گذاری روی آن

و پس از رمز گذاری می توانید فایل PPTX رمز دار را توسط نرم افزار CHEFT باز کنید.

همانطور ملاحظه خواهید کرد- رمز فایل در اختیار مشتری قرار داده نخواهد شد- بلکه در یک داد و ستد کد سخت افزاری و کد فعالسازی بین دو رایانه از طریق تلفن و ... دادو ستد می شود.


Power

Point
http://bayanbox.ir/view/6623791664010249295/05.jpg

با این کاتالوگ، شما تمرینی خواهید کرد برای تولید فایل PPTX توسط PowerPoint و رمز گذاری روی آن

و پس از رمز گذاری می توانید فایل PPTX رمز دار را توسط نرم افزار CHEFT باز کنید.

همانطور ملاحظه خواهید کرد- رمز فایل در اختیار مشتری قرار داده نخواهد شد- بلکه در یک داد و ستد کد سخت افزاری و کد فعالسازی بین دو رایانه از طریق تلفن و ... دادو ستد می شود.


DOS http://bayanbox.ir/view/2962934217384005121/06.jpg

ویژه برنامه نویسان

Check Error Level


SCRIPT http://bayanbox.ir/view/14635463561463693/07.jpg

ویژه برنامه نویسان

Check Registry