درباره مقاله

منظور از افزایش امنیت و قفل گذاری روی فایل های دیتابیس Access، تنها بهره  گیری از امکان استاندارد رمزگذاری روی این فایل ها نیست، چرا که این موضوع کاملاً مشخص است، و در متن راهنماهای مختلف توضیح داده شده است. بکارگیری فایل های Access نه تنها توسط سایر برنامه  ها به عنوان اساس دیتابیس بسیار پرکاربرد است بلکه این فایل ها می توانند حاوی کدهای برنامه  نویسی باشند که توسط نرم  افزار Microsoft Office Access قابلیت اجرا دارند - اینکار توسط محیط VBA اکسس انجام می شود. آنچه در این مقاله بیشتر مورد توجه است استفاده از محیط VBA و تمرکز بر روی این بخش از نرم  افزار Access است. در این بخش برنامه  نویس می تواند کدهایی که را که به اداره دیتابیس می پردازد را تنظیم و برنامه  نویسی کند، و اطلاعات موجود در دیتابیس را برای رسیدن به هدف یا اهدافی مشخص مورد تکمیل، تحلیل و برای ارائه گزارش از آنها استفاده کند. اما همانطور که هدف مقاله مشخص شد، کدهای نوشته شده در بخش VBA باید حفاظت شود تا علاوه بر جلوگیری از به همریختگی برنامه های نوشته شده، حقوق برنامه  نویس نیز مورد حمایت واقع شود، در این مقاله شیوه های افزایش امنیت و قفل گذاری بخش برنامه  نویسی بخش VBA دیتابیس مورد توجه واقع شده است. از آنجمله می توان به مباحث زیر اشاره کرد: استفاده از Module ها، مخفی کردن کدهای VBA،  تبدیل فایل های accdb به accde، برقراری ارتباط با DLLها، اجرای خودکار یک فرم هنگام ورود به فایل database. از کار انداختن شیفت، استفاده از نرم افزار Code Protector به منظور حذف معابر هک و کرک. استفاده از پارامترهای اجرای فایل Access، جداسازی اسکریپت ها در قالب فایل های ایستا و دیتابیس در قالب فایل های پویا و برقراری ارتباط بین دو فایل ایستا و پویا. انضمام فایل های ایستا در فایل اجرایی،  وابسته کردن اجرای فایهای اکسس به برنامه های اجرایی.

 ساختار این مقاله

در 5 صفحه مقدمه، مطالبی که در بکارگیری بخش های مختلف در ایجاد امنیت اهمیت می یابد- بررسی می شود.

الف - استفاده از Module ها برای استفاده از سرویس های برنامهنویسی در VBAی Access
  ب - استفاده از رمز گذاری روی پروژه ها و و مخفی کردن کدهای VBA

  ج - تبدیل فایل های accdb به accde توسط خود نرمافزار access

  د -بهره گیری از DLL ها.که سه فعالیت در این بند مشهود است:

  هـ- اجرای خودکار یک فرم هنگام ورود به فایل database.

  و - از کار انداختن  شیفت، به منظور جلوگیری از اجرای خودکار.از طریق اسکریپت های برنامهنویسی.

  ز - استفاده از نرمافزار Code Protector به منظور حذف معابر هک و کرک.

  ح - استفاده از پارامترهای اجرای فایل Access به منظور افزایش امنیت .

  ط- جداسازی اسکریپت ها و دیتابیس ها در قالب فایل های ایستا و پویا و برقراری ارتباط بین دو فایل ایستا و پویا.

  ی - ضمیمه کردن فایل های ایستا در فایل اجرایی.

  ک - وابسته کردن اجرای فایل های اکسس به برنامه های اجرایی.


نسخه پیش نمایش مقاله


http://bayanbox.ir/preview/7477990381564209532/preview-page1.jpg


مطالبی که در بکارگیری بخش های مختلف در ایجاد امنیت اهمیت دارد، بررسی می شود.

مقدمه

توضیح درباره Access

توضیح درباره Access Runtime

توضیح درباره VBA

توضیح درباره VBA Compiler

امنیت در Access به روش Exclusive


نمایشPDF پیش نمایش مقاله

دانلود PDF پیش نمایش مقالهنسخه اصلی مقاله

http://bayanbox.ir/view/2444050186686474011/sample.pngدانلود نسخه اصلی مقاله