خرید کد فعالسازی موقت، نرم افزار TXLSx  نگارش 2

برای تهیه کد فعالسازی موقت نیاز به یک شماره سریال منحصر به رایانه خود دارید، می توانید این کد را از داخل نرم افزار TXLSx بدست آورید.

شماره سریال را وارد کنید:

TXLSx- 


70 هزار تومان


توضیح:

برای تهیه کد فعالسازی موقت نیاز به یک شماره سریال منحصر به رایانه خود دارید، می توانید این کد را از داخل نرم افزار TXLSx بدست آورید.

برای تهیه کد فعالسازی دائمی اینجا کلیک کنید

برای تهیه شماره سریال نرم افزار خود:

1- نرم افزار TXLSx را دانلود کنید.

2- آنرا اجرا کنید.

3-

4- پس از مراجعه به پنجره فعالسازی:

برای دریافت کدفعالسازی موقت روی دکمه خرید کدفعالسازی موقت، کلیک کنید. با اینکار به صورت خودکار به این صفحه متصل خواهید شد و شماره سریال نرم افزار در کادر مربوطه در همین صفحه نمایش داده خواهد شد.