پرداخت مبلغ 436 هزار تومان 

کدفعالسازی دائمی

پرداخت مبلغ 299 هزار تومان

 کد فعالسازی موقت


توضیح:

برای تهیه کد فعالسازی نیاز به یک شماره سریال منحصر به رایانه خود دارید، می توانید این کد را از داخل نرم افزار TXLSx بدست آورید.

برای تهیه شماره سریال نرم افزار خود:

1- نرم افزار TXLSx را دانلود و نصب کنید(موقع نصب از گزینه Run as administrator استفاده کنید).

2- نرم افزار Excel اجرا کنید.

3- به عنوان بالای پنجره Excel توجه کنید.

یک گزینه شبیه به تلفن، به بالای عنوان اضافه شده است، روی آن کلیک کنید. تا پنجره فعالسازی نمایش داده شود:

4- پس از مراجعه به پنجره فعالسازی، برای دریافت کدفعالسازی موقت یا دائمی روی دکمه خرید کدفعالسازی موقت یا دائمی، کلیک کنید. با اینکار به صورت خودکار به این صفحه متصل خواهید شد و شماره سریال نرم افزار در کادر مربوطه در همین صفحه نمایش داده خواهد شد.