نرم افزار کارنامه ماهانه

نگارش 1.3.4

نگارش جدید 2


  

  

http://bayanbox.ir/view/263405954590585756/2mobile.pngTavvafi@gmail.comتوضیح آنچه در فیلم بالا دیده می شود:

- ابتدا به نرم افزار Excel وارد شوید.

-سپس دقت کنید که نام خانوادگی و نام دانش آموزان در یک سلول(زیر هم) واقع شده باشد، و در کنار آنها نیز شماره ردیف درج فرمائید.

منظور از یک سلول اینست که نام خانوادگی در یک سلول و نام در سلول مجاور-یا در سلول دیگری نباشد- همانطور که مستحضرید در صورت وجود همچین حالتی می توان به راحتی دو سلول را در Excel با هم ادغام کرد.- روش ادغام پایینتر توضیح داده می شود

- اگر شماره ردیف ها در سمت راست اسامی واقع شده باشد - یا چپ- باید دقت کنید عنوان ستون ردیف ها باید قبل از نام و نام خانوادگی باشد: یعنی: مثلا: ردیف ها باید در ستون B و نام و نام خانوادگی در ستون C واقع شده باشد، در مثال بالا که در فیلم مشاهده می شود ردیف ها در ستون A و نام و نام خانوادگی در ستون B واقع شده اند، همانطور که مستحضرید از آنجا که می توان جداول Excel را با نمای راست به چپ یا برعکس(چپ به راست)، تنظیم نمود، ملاک قرار گیری ستون های عناوین آنها است(A , B , C , ...).

- اکنون سلولهای حاوی شماره ردیف و نام و نام خاوادگی و نام را انتخاب می کنیم

اینکار از طریق سلول نخست ردیف و درگ کردن با ماوس تا آخرین سلول حاوی نام دانش آموزانی که قصد داریم در یک کلاس قرار داشته باشند امکانپذیر می گردد.

- نرم افزار Excel را به حالت minimize در آورده و وارد نرم افزار کارنامه ماهانه می شویم(در حالیکه ردیف ها و نام و نام خانوادگی در حافظه قرار دارد)

- اکنون در نرم افزار ماهانه از طریق زبانه کلاسبندی / کلاسبندی دستی و (+ یا) شماره کلاس به کلاسی وارد می شویم- (ورود اطلاعات به کلاس ها، باید به ترتیب باشد: یعنی اول کلاس 1 بعد کلاس 2 و الی آخر)

- در بخش دانش آموزان در بالای جدول روی مربع کوچکی که بین عنوان ردیف و ستون واقع شده کلیک می کنیم تا همه سلولها انتخاب شوند.

- اگز خواسته باشد می توانید کلید Delete صفحه کلید را بزنید تا اطلاعات موجود در این سلولها کاملا پاک شود.

- توسط صفحه کلید Ctrl+V را می زنیم تا داده های موجود در حافظه - که از نرم افزار Excel به حافظه وارد شده اند- در این محل(لیست دانش آموزان)، Paste شود.

= اگر چنانچه در بین اسامی دانش آموزان یک کلاس یا اسامی دانش آموزان مرسه نام های کاملا مشابه وجود داشته باشد، عملیات درج با مشکل روبرو خواهد شد، پس بهتر است قبل از انجام عملیات Copy/Paste ابتدا اسامی دانش آموزان را چک کنیم تا دانش آموزان کاملا همنام و هم نام خانوادگی مشخص شوند.

= برای رفع تشابه اسمی می توانید به انتهای نام و نام خانوداگی دانش آموزان داخل پرانتز نام پدر دانش آموزان را اضافه کنید، همچنین می تواندی از عبارت کشیدگی (Shift+j) نیز استفاده کنید

مثلا : فاطمه خدایاری ،     فـــــــاطمه خدایاری،                 فاطمه خدایاری(مرتضی)،       فاطمه خدایاری(مصطفی)     


توضیح روش ادغام سلولهای Excel:

می توان به راحتی دو سلول را در Excel با هم ادغام کرد:

فرض کنید نام دانش آموزان در سلول های زیر ستون A و از ردیف 5 آغاز شده باشد.

و نام خانوادگی دانش آموزان در سلول های زیر ستون B و از ردیف 5 آغاز شده باشد.

اکنون می توانید نام و نام خانوادگی دانش آموزان را زیر ستون D و از ردیف 5 به شکل زیر و در یک سلول قرار دهید.

: ابتدا روی سلول D5، کلیک کنید سپس عبارت زیر را تایپ کنید.

=B5 & A5

سپس کلید Enter صفحه کلید را بزنید، محتوای هر دو سلول نام خانوادگی و نام در سلول D5، واقع خواهد شد.


http://bayanbox.ir/view/824770981097609105/demo.png