pdfam.ir

سامانه نمایش کارنامه آنلاین

PDFam.ir


امکان ارائه کارنامه آنلاین فراهم شد.

با استفاده از سامانه PDFam.ir می توانید فایل گزارش کارنامه PDF همین نرم افزار را برای نمایش کارنامه به صورت آنلاین در اینترنت بارگذاری کنید.

1- مشاهده راهنما و توضیحات سامانه.

2 -وب سایت سامانه نمایش آنلاین کارنامه.


سامانه کارنامه ماهانه آنلاین


کارنامه Excel نمره ای توصیفی

حضورغیاب

ارزشیابی تحلیل نمره

رقبای خود را کنار خواهیم زد با این فایل Excel

برخی از سایت ها با ارائه نرم افزارهای ارزان سعی بر رقابت با ما  را دارند:

 از این هم ارزانتر؟

با این نرم افزار 12 نمره به ازای هر درس دانش اموز در طول یکسال تحصیلی ثبت و کارنامه و لیست و گزارش های مختلف تولید کنید.

نگارش جدید (2.1.0) امکان محاسبه ضریب نمره (تعداد واحد دروس) در معدل دانش آموز در کارنامه را دارد.

با این نرم افزار متناسب با توضیحات لازم برای هر بخش دروس، نوع پیشرفت دانش آموزان دوره ابتدایی را به صورت توصیفی تشریح کنید و کارنامه توصیفی لیست نمره و گزارش ها را سازماندهی کنید .

با این نرم افزار به ازای هر روز غیبت و موارد انضباطی دانش آموزان آموزشگاه را ثبت کنید، و گزارش ها، چک لیست های منظم تولید کنید، همچنین با این نرم افزار و به کمک سامانه اینترنتی برای غایبین پیامک ارسال کنید.

یا این نرم افزار فرم های ارشیابی 100 امتیازی کارمندان آموزشگاه را به راحتی چاپ کنید، تمام اطلاعات مورد نیاز کارمندان، فرم های ارشیابی را با این نرم افزار سازماندهی کنید.

با این نرم افزار رتبه بندی معدل دانش آموزان هر کلاس، میانگین نمرات و درصد قبولی کلاس ها، میانگین نمرات و درصد قبولی دبیران، میانگین نمرات و درصد قبولی دروس، میانگین نمرات و درصد قبولی رشته و پایه، صدور لیست نمره و کارنامه واحدی دانش آموزان و ... را چاپ کنید.

بیشتر...

بیشتر...

بیشتر...

بیشتر...

بیشتر...
       

توضیحات بیشتر توضیحات بیشتر توضیحات بیشتر  توضیحات بیشتر  توضیحات بیشتر  توضیحات بیشتر 
         
         

 

توضیحات بیشتر درباره امکانات