فایل فشرده برای فارسی کردن ویندوز XP

حجم فایل 4 مگابایت است

فایلی آماده کرده‌ام که با دانلود آن می‌توانید بدون نیاز به CD یا DVD ویندوز XP (هم 32 بیتی و هم 64 بیتی)، برای فارسی کردن ویندوز به راحتی از آن استفاده کنید. بسیاری افراد هستند که نه تنها  CD یا DVD ویندوز XP را ندارند، بلکه حتی رایانه یا لپ‌تاپ‌شان دیگر CD درایور  و یا DVD درایور ندارد. وقتی ویندوز XP را نیاز دارید و می‌بینید که باید آن‌را فارسی کنید و به خصوص اینکه باید حتما CD یا DVD ویندوز را در درایور قرار دهید با چالشی بزرگ روبرو می شوید. خودم هم بسیاری اوقات با این چالش روبرو می‌شوم. چرا که معمولا یا به CD ویندوز XP دسترسی ندارم یا در بیشتر اوقات سیستم های که با آنها کار می کنم اصلا CD-ROM یا DVD-Write ندارند. مجموعه فایل‌های مورد نیاز در این بخش فایل هایی از نوع DLL و FON و HLP و NLS و TTF و _TH هستند که به صورت (DL_ , FO_ , HL_ , NL_ , TT_ , TH_) در CD یا DVD ویندوز در فولدر I386 و یا AMD64 قرار دارند. اگر قرار باشد همه فایل‌های ویندوز را در جایی ذخیره کنید- باید حدوداً 560 مگابایت فایل را در هارد دیسک خود نگهداری کنید اما این فایل فشرده کمتر از 4 مگابایت حجم دارد.

نحوه کار با فایل ها کاملا عادی است:دانلود فایل ISO ویندوز Windows XP ـ 32 بیتی:

Windows XP 32-bit
Official Windows XP 32-bit ISO. Original Full Version (SP3) Professional x32 OS edition. 2007
Size: 569.19 MB
Windows XP Professional 32-bit Product Key:

QW4HD-DQCRG-HM64M-6GJRK-8K83Tدانلود فایل ISO ویندوز Windows XP ـ 64 بیتی:

Windows XP 64-bit
Official Windows XP 64-bit ISO. Original Full Version (SP3) Professional x64 OS edition. 2022
Size: 560.53 MB
Windows XP Professional 64-bit Product Key:


SIMPO, TRADBDO,  TRADO, UPCDBUPCDBIUPCDIUPCDLUPCEBUPCEBIUPCEIUPCELUPCFBUPCFBIUPCFIUPCFLUPCIBUPCIBIUPCIIUPCILUPCJBUPCJBIUPCJIUPCJLUPCBUPCKBIUPCKIUPCKLUPCLBUPCLBIUPCLIUPCLL