http://bayanbox.ir/view/1474203322318113172/web-design-banner.png


بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

در این بخش از وب سایت Tavafi.ir با مطلبی و مقالاتی روبرو خواهید بود که محصول چند سال کار عملی، در این زمینه است:

1- می خواهید خیلی سریع صاحب وب سایت شوید، و وقت برای مطالعه بیشتر ندارید؟

کدام یک از شرایط زیر شبیه به شرایط شما است؟

شرکتی ساده داریم و فقط می خواهیم روی کارت ویزیت مان آدرس وب سایت اینترنتی داشته باشیم.

محصولی تولید کرده ایم و می خواهیم آنرا در وب سایتی معرفی کنیم.

خدمتی انجام می دهیم و می خواهیم آنرا در وب سایتی معرفی کنیم.


چند محصول داریم و می خواهیم آنها را در وب سایت معرفی کنیم.

چند کار خدماتی ارائه می دهیم و می خواهیم آنها را در وب سایتی معرفی کنیم.

مجموعه ای از کالا ها و خدمات ارائه می کنیم و می خواهیم آنها را در وب سایتی معرفی کنیم.


محصولاتی برای فروش داریم و می خواهیم مشتریان با ما تماس بگیرند و یا ما با آنها تماس بگیریم، تا سفارشاتشان را برآورده کنیم.


محصولاتی برای فروش داریم و می خواهیم مشتریان سبد خرید داشته باشند و محصولات را انتخاب کنند و نهایتا فاکتور و مالیات و هزینه های حمل و نقل محاسبه شود و سفارشات مشتری را ثبت کنیم. و به کارگزارانمان ارائه کنیم.


2- می خواهم مطالعه بیشتری داشته باشم و از تجربیات موجود در انتخاب وب سایت استفاده کنم.

3- می خواهم وب سایت طراحی کنم.


http://bayanbox.ir/view/1642617263011201220/design2.png