این فایل فقط به افرادی که نرم افزار TPDFE را خریداری کرده باشند، فروخته می شود.

توضیحات فایل

  • در این فایل که PDF، نحوه تولید کد فعالسازی آنلاین دقیقا مانند این لینک ارائه شده است.
  • این بسته شامل دو فایل php (به نام های include.php و index.php)و یک فایل pdf و یک فایل index.html است؛ که در آن نحوه کد نویسیPHP برای نحوه اتصال به درگاه IDPAY و نحوه صدور کد فعالسازی به ساده ترین روش ارائه شده است، در فایل PDF تمامی جزئیات Index.php توضیح داده شده است بخشی از فایل index.php  را در کادر زیر مشاهده می فرمائید:
<?php 
include "include.php";
$Author_CPU="XXXXXXXXXXXXXXXX";
$ProductCaption="Product Caption.";
$webaddress="http://mywebsite.ir";
$IDPAYAPIKEY='xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx';
$amount=10000;
if ($amount==0){$ac=mathac($_GET['id'],$ProductCaption,$Author_CPU);}
elseif ($amount>0 && ...){pass_to_idpay();}else{if ($_POST['amount']==$amount){if (isset($_REQUEST['id'])){if ($_SERVER['HTTP_REFERER']=='https://idpay.ir/' && check_paid()){$ac=mathac($_GET['id'],$ProductCaption,$Author_CPU);
}else{$ac="خطا در پرداخت";}}}}
header("Location: $webaddress?code=".$ac."&id=".$_GET['id']."&pn=".$ProductCaption);
?>
  • کدهای اصلی اتصال به IDPAY و صدور کد فعالسازی در فایل include.php قرار دارد.
  • خلاصه فایل این است که برخی مقادیر را در فایل index.php قرار می دهید، و اگر مبلغی برای دریافت کد فعالسازی تعریف کرده باشید به صفحه سایت شما مشتری شما را به درگاه پرداخت IDPAY متصل می کند و پس از پرداخت موفقیت آمیز، کد فعالسازی TPDFE به او ارائه می شود، اگر هم مبلغ را 0 در نظر بگیرید، به درگاه متصل نمی شود و کد فعالسازی TPDFE را به او ارائه می نماید.

برای خرید دریافت لینک خرید فایل کد فعالسازی و شماره سریال سخت افزاری و شماره تلفن خود را در کادر زیر وارد بفرمائید.

شماره سریال
کدفعالسازی
شماره تلفن همراه