در نگارش جدید(8.0.4)، این امکان فراهم شده است که بتوانید نحوه نمایش اعداد را تعیین کنید.

اگر زیر بخش Codepage 

و زیر بخش Iran System

گزینه Latin Numbers را تیکدار کنید، عداد هم به صورت لاتین و هم به صورت فارسی قابل نمایش خواهند بود. 

گزینه Latin Numbers را بدون تیک کنید، عداد فقط به صورت فارسی صورت فارسی قابل نمایش خواهند شد. 

*توضیح: برخی از دوستان تمایل داشته اند که اعداد فقط به صورت فارسی نمایش داده شوند و از اعداد لاتین در نمایش و چاپ استفاده نشود.