قابلیت با اهمیت و بسیار کار آمد فرم های http://bayanbox.ir/view/8914649749169847453/PivotChart-icon.jpgPivotChart ، که در نرم افزار Access 2007  و Access 2010 و جود داردhttp://bayanbox.ir/view/7897404612944687131/chart1.png

متاسفانه در نگارش های Access 2013 و به دنبال آن در Access 2016 به هیچ عنوان پشتیبانی نمی شود:

در این مورد توسط تیم نرم افزاری تولیدات Tavafi.ir تحقیقاتی انجام شده است، که در بخش های زیر به حضور شما عزیزان تقدیم می گردد:

الف: فرم های PivotChart، چه کارایی دارند؟

مهمترین کارایی، ارائه شده در این نوع از نمودارها، علاوه بر امکانات مفصلی که به لحاظ گرافیکی دارد، ارائه نمودارهایی با سطوح تفکیک بخصوص در محور Axis پایین (افقی) است، که در سایر کنترلرهای ارائه شده در Access وجود ندارد. این امر موجب شده است به عنوان بهترین عنصری که می توانسته است - در ارائه نمودارها در نرم افزار های ارائه شده توسط تیم نرم افزاری Tavafi.ir - مورد استفاده واقع شود انتخاب شود، این وضعیت در هنگامی اتفاق افتاده است که نگارش روز اکسس -هنگام برنامه نویسی - 2010 بوده و تمام تلاش بر این اساس بوده که نرم افزار در نگارش 2007 و 2010 اکسس اجرا شود و کارائی لازم را داشته باشد.

به عنوان مثال در نمودار نشان داده شده در تصویر روبرو:

در پایین نمودار عنوان نوبت آزمون اول، سال تحصیلی، نام درس، پایه تحصیلی و نام دبیر  یا مدرسه دیده می شود که این ناشی از سطح بندی نمودار است که تنها در http://bayanbox.ir/view/8914649749169847453/PivotChart-icon.jpgPivoteChart امکانپذیر است.

نحوه سطح بندی در تصویر پایین بهتر به چشم می خورد.


  ب: آیا نمی توان از Chart در Report ها به عنوان جایگزین فرم های PivotChart، استفاده کرد؟http://bayanbox.ir/view/2661419912797573408/chart3.png

اگرچه در برخی از گزارش های ساده که دارای نمودارهای ساده تری هستند می توان از این کنترل استفاده کرد، ولی برای همه نمودارها که دارای معنی درست باشند امکان استفاده از Chart ساده گویا و مناسب نخواهد بود. از آنجا که برخی کاربران از استفاده از نمودارها صرفنظر می کنند و استفاده از گزارش ها اکتفا می نمایند، نرم افزارهای به نحوی تنظیم شده اند که برای استفاده در Access های 2007 , 2010, 2013, 2016 به خصوص به منظور اجرا، چاپ گزارش های بدون نمودار آمادگی لازم را داشته باشند.


  ج: مایکروسافت در این باره چه می گوید؟

امید آن می رفت که نه تنها فرم های http://bayanbox.ir/view/8914649749169847453/PivotChart-icon.jpgPivoteChart در نگارش های بعدی Access  وجود داشته باشد، بلکه حتی امکانات بهتری را نیز ارائه کند؛ اما این اتفاق نیافتاد:

Microsoft Office 2013 د رحالی ارائه شد که امکانات بهتری در Powerpoint و دیگر نرم افزارهای زیر مجموعه آن ارائه شده بود ولی در کمال تعجب در نرم افزار Access 2013 شاهد کاهش امکانات بوده ایم، از آن جمله می توان به حذف این بخش مهم(PivoteChart) اشاره داشت. وب سایت رسمی Microsoft Office تنها به عدم پشتیبانی این عنصر مهم در Microsoft Access 2013 اشاره می کند و هیچ دلیلی برای این موضوع نمی آورد جز اینکه عنوان می کند، این مبحث در Excel امکانپذیر است. به این لینک نگاه کنید.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc178954%28v=office.15%29.aspx

Title

Scope

Type of Change

Description

Reason for Change

Benefits

Replacement

PivotCharts and PivotTables

http://bayanbox.ir/view/8914649749169847453/PivotChart-icon.jpg

Access

PivotCharts and PivotTables are removed

There are no options to create PivotCharts and PivotTables in Access 2013.

Office Web components are no longer supported.

Better charting capabilities in Excel.

Use enhanced PivotChart and PivotTable capabilities in Excel.

Charts that are not PivotCharts and that use the MSGraph component are still available in Access 2013. Charts that are created by the Chart Wizard component are still supported.

ا

امید آن می رفت که در نگارش 2016 Microsoft Office این قضیه مورد توجه شرکت مزبور واقع شود که متاسفانه واقع نشده.

برای مطالعه بیشتر در این زمینه این لینک را بررسی کنید.


  د: دیگر وب سایت های فعال در زمینه برنامه نویسی Access، چه نظری دارند؟

http://bayanbox.ir/view/1670248223404751887/chart2.png

به این لینک ها نگاه کنید

لینک 1

لینک 2

لینک 3


هـ: آیا روش بهتری برای حل این وضعیت وجود دارد؟

متاسفانه توسط مایکرو سافت جایکزین بهتری برای حذف فرم های PivoteCharthttp://bayanbox.ir/view/8914649749169847453/PivotChart-icon.jpg در نگارش 2013 و 2016 ارائه نشده است.

ما پیشنهاد می کنیم حتما Access 2010 را نصب کنید، البته امکان نصب Access Runtime 2010 نیز فراهم آمده است.


  و: آیا امیدی به حل این وضعیت در نگارش های بعدی Office وجود دارد؟

احتمال دارد، متاسفانه هیچ جایگزین مناسبی برای فرم های PivoteCharthttp://bayanbox.ir/view/8914649749169847453/PivotChart-icon.jpg  ارائه نشده و این امر موجب کاهش امکانات Access2013 , 2016 شده است، احتمال دارد، این فرم با توجه به اهمیت بسیاری که دارد و با توجه به درخواست های کاربران دوباره در نگارش های بعدی و یا اصلاحات نگارش فعلی - همانطور که سابقه دارد در نگارش 2007 اصلاحاتی داشته- اضافه شود. شما نیز می توانید در جمع کاربران متقاضی رفع این مشکل با تنها یک کلیک بر روی کلید Me Too در صفحه زیر، این امکان را سرعت دهید.

Why was Pivot Table and Pivot Chart View Removed in Access 2013?

......

You and 2 other people had this question

صفحه اینترنتی (Why was Pivot Table and Pivot Chart View Removed in Access 2013?) در مورد اینکه: چرا Pivot Chart، در Access 2013 حذف شده است. بحث کرده است. و پایینتر، عبارت You and 2 other people had this question، با مفهوم : شما و X نفر دیگر از مردم این سئوال را دارند، به چشم می خورد که شما می توانید با کلیک روی گزینه Me Too این درخواست ها را افزایش دهید.