شماره سریال رایانه:

شماره کارگاه(10 رقم):

حداکثر تعداد بیمه شدگان:

چند نفر بیشتر از تعداد ... انتخاب کنید تا در آینده با مشکل روبرو نباشید


کدفعالسازی:

 

ابتدا کد بالا را  Copy کنید، سپس به نرم‌افزار وارد شده، و کدفعالسازی خود رادر محل مربوطه Paste، کنید.

نماد اعتماد پرداخت ایمن

tel


goo