برای تهیه کد فعالسازی دائمی نیاز به یک شماره سریال منحصر به رایانه خود دارید، می توانید این کد را از داخل نرم افزار TPAD بدست آورید.

شماره سریال را وارد کنید:

T.PAD - 

نام رایانه را وارد کنید:

Computer Name - 


توضیح:

برای تهیه کد فعالسازی دائمی نیاز به یک شماره سریال منحصر به رایانه خود دارید، می توانید این کد را از داخل نرم افزار TPAD بدست آورید.

برای تهیه شماره سریال نرم افزار خود:

1- نرم افزار TPAD را دانلود کنید.

2- آنرا اجرا کنید، سپس از دکمه های بالای سمت راست روی دکمه  کلیک کنید.

3- از پنجره باز شده، شماره سریال کادر مشکی را کپی کنید، و به اینجا منتقل کنید.(تایپ کنید یا Paste کنید)