فونت نستعلیق با خاصیت کشیدگی برای Word و Corel و ... دانلود فونت

پس از دانلود فونت روی فونت با ماوس راست کلیک کنید و از منوی باز شده، گزینۀ install را انتخاب کنید.

برای کشیدگی در Word یا Corel Draw ، از کلیدهای ترکیبی ـ Shift+j استفاده کنید:  ســـــتاره شهیــــــــــــــــــــد

فیلم نمایش نحوه کشیدگی با فونت نستعلیق در word

فیلم نمایش نحوه کشیدگی با فونت نستعلیق در Corel Draw