از آنجا که فایل Embedded پس از بازگشایی و اجرا قابل دستکاری است، بهتر است، هنگام اجرای نرم افزارتان در نخستین گام در اسکریپت نخستین صفحه Page نرم افزارتان، فایل mmbe.Plugin را فراخوانی کنید، و وضعیت فعالسازی را بررسی کنید، و مقدار برگشتی را در متغییری Global، ذخیره و در صورت نیاز مقدار آنرا بررسی کنید، پس از فعالسازی توسط کاربر، از کاربر بخواهید تا نرم افزار را مجددا اجرا کند، تا در امنیت فعالسازی نرم‌افزار شما خللی ایجاد نگردد. 

دانلود فایل نمونه با امنیت بیشتر


مقالۀ هـَکـِر را گیــج کُن

Confuse the hacker

این مقاله برای افزایش امنیت پروژه های MMB ارائه شده است.

 قبل از مطالعه این بخش باید راهنمای Plugin را کاملا مطالعه کرده باشید.

بخصوص Sample0.mdb را که در راهنما توضیح داده شده است را کاملا بررسی کرده باشید، این فایل، همان فایل نمونه ای است که هنگام نصب نرم‌افزار نصب می‌شود.

همچنین باید فایلی با عنوان Sample1.mdb را کاملا بررسی کرده باشید (این فایل در اجرای پروژه، سعی بر ارائه روشی حرفه ای‌تر در ایجاد امنیت توسط mmbe.dll دارد، اما کار خاصی برای مقابله با هکر نمی‌کند)

اشکال امنیتی نرم افزار MMB مربوط .... ،است....

دانلود مقاله