دبستان اول متوسطه دوم متوسطه کاردانش و فنی و حرفه ای

پس از دانلود فایل دیتابیس نمونه، فایل دانلود شده را در مسیری که نرم افزار نصب شده است قرار دهید.

معمولا مسیر نصب نرم افزار آدرس زیر است:

C:\Program Files\Mahkar\


اگر ویندوز 64 بیتی باشد، مسیر نصب نرم افزار آدرس زیر است:

C:\Program Files (x86)\Mahkar\


اگر ;کاربر ویندوز محدود شده باشد(LimitedUser یا StandardUser)، مسیر نصب نرم افزار آدرس زیر است:

%Username%\Mahkar\


دانلود دیتابیس پایه و خالی