راهنماچاپ لیست و کارنامه:
توجه داشته باشید، هربار همه کارنامه های دانش آموزان را چاپ نمی کنید؛ یکبار کارنامه یک دانش آموز، بار دیگر کارنامه دانش آموزان یک کلاس، و باری.دیگر کارنامه دانش آموزان یک رشته یا پایه تحصیلی را چاپ خواهید کرد؛ هر چند امکان چاپ کارنامه ی همه دانش آموزان وجود دارد؛ علاوه بر این امکان صدور فایل گزارش کارنامه دانش آموزان به فایل با فرمت PDF نیز میسر گردیده. همین توضیحات و با همین شباهت برای چاپ لیست نمرات دبیران نیز قابل تعمیم است.

انتخاب دانش آموز برای چاپ کارنامه
در این بخش لیستی از کلاس ها به همراه رشته و پایه تحصیلی آنها خواهید دید، پس از کلیک روی عنوان هر کلاس در لیست مزبور، دانش آموزان حاضر در کلاس را روئیت میفرمائید. در این حالت می توانید بعضی از دانش آموزان کلاس را انتخاب کنید تا کارنامه ی آنها چاپ شود(مدل کارنامه ای چاپ می شود که در بخش انتخاب مدل کارنامه انتخاب کرده اید).در این حالت کلمه بعضی در لیست راست دیده خواهد شد که به مفهوم چاپ بعضی از کارنامه ها است.
امکان انتخاب یا عدم انتخاب تمامی دانش آموزان حاضر در یک کلاس و نیز امکان انتخاب تمامی دانش آموزان مدرسه و یا عدم انتخاب آنها میسر گردیده است.
لیست کلاس ها
در این لیست می توانید کلاس هایی را که مد نظر دارید تا کارنامه ی دانش آموزان آنها را چاپ کنید انتخاب کنید، علاوه بر عنوان و مشخصات رشته و پایه ای دانش آموزان حاضر در کلاس عبارتهای(همه/هیچ/بعضی) نیز در این لیست گهگاه قابل نمایش است که به معنی انتخاب همه دانش آموزان کلاس، هیچیک از دانش آموزان کلاس یا بعضی از دانش آموزان کلاس می باشد.
لیست دانش آموزان
این لیست دانش آموزان کلاسی که در لیست سمت راست روی آن کلیک کرده اید نشان می دهد که می تواند بعضی از آنها را انتخاب یا بدون تیک کنید.
دکمه انتخاب همه دانش آموزان همه کلاس ها
این دکمه همه دانش آموزان مدرسه را برای چاپ کارنامه تیکدار می کند.
دکمه لغو انتخاب همه دانش آموزان همه کلاس ها
این دکمه همه دانش آموزان مدرسه را برای چاپ کارنامه بدون تیک می کند. یعنی کارنامه هیچیک از دانش آموزان برای چاپ کارنامه انتخاب نخواهد شد، اینکار وقتی اتفاق می افتد که شما بعد از این عمل نسبت به انتخاب دانش آموزان به صورت انفرادی یا کلاسی اقدام می کنید.
دکمه انتخاب همه دانش آموزان کلاس
این دکمه همه دانش آموزان کلاس انتخاب شده را برای چاپ کارنامه تیکدار می کند.
دکمه لغو انتخاب همه دانش آموزان کلاس
این دکمه همه دانش آموزان کلاس انتخاب شده را برای چاپ کارنامه بدون تیک می کند. یعنی کارنامه هیچیک از دانش آموزان کلاس برای چاپ کارنامه انتخاب نخواهد شد، اینکار وقتی اتفاق می افتد که شما بعد از این عمل نسبت به انتخاب دانش آموزان به صورت انفرادی اقدام می کنید.
دکمه نمایش و چاپ لیست نمره
پس از تنظیم لیست نمره، توسط این دکمه می توانید لیست نمره ی تنظیم شده خود را مشاهده نمائید. در این بین با توجه به اینکه ممکن است نرم افزار فعال نشده باشد، قابلیت های نرم افزار را تحت تاثیر قرار داده باشند چنین شرایطی ممکن است در نرم افزار غیر فعال تنها یکی از دروس به صورت تصادفی انتخاب شوند، بنابراین گزارش تولید شده ممکن است با آنچه که شما تنظیم کرده اید متفاوت باشد. این پدیده در نرم افزار فعال شده رخ نخواهد داد.

دکمه صدور فایل های PDF
برای جلوگیری از اتلاف وقت کاربران، لیست ها از طریق دکمه استخراج (فایل های PDF) به صورت فایلهای جداگانه استخراج می شوند. از جمله امکانات و مزایا استفاده از فایل های PDF می توان به موارد زیر تنها اشاره نمود:
1-پرهیز از چاپ های بی مورد- اقدام جدی در جلوگیری از اتلاف هزینه ها (و دوستی با طبیعت.)
2-امکان انتقال فایل ها از یک سیستم به سیستم دیگر به منظور استفاده از چاپگرهای رنگی و ...
دکمه تنظیمات PDF

این دکمه می تواند مسیر استخراج فایل های PDF شما را با نحوه نامگذاری آن ها تنظیم کند.

دکمه فولدر PDF
این دکمه نیز مسیری را که برای استخراج فایل های PDF در قسمت قبل تعیین نموده اید را در پنجره ای باز می کند تا فایل هایPDF استخراج شده را مدیریت یا مشاهده فرمائید.

دکمه انتخاب حاشیه

با انتخاب این دکمه می توانید یکی از 12 مدل حاشیه گزارش را انتخاب کنید تا در لیست ها چاپ شود.


سایر لینک ها:

چاپ لیست و کارنامه

چاپ لیست و کارنامه: انتخاب کلاس ها برای چاپ لیست نمرات

چاپ لیست و کارنامه: انتخاب دانش آموزان برای چاپ کارنامه