لیست کلاس ها
در این لیست می توانید کلاس هایی را که مد نظر دارید تا کارنامه ی دانش آموزان آنها را چاپ کنید انتخاب کنید، علاوه بر عنوان و مشخصات رشته و پایه ای دانش آموزان حاضر در کلاس عبارتهای(همه/هیچ/بعضی) نیز در این لیست گهگاه قابل نمایش است که به معنی انتخاب همه دانش آموزان کلاس، هیچیک از دانش آموزان کلاس یا بعضی از دانش آموزان کلاس می باشد. 

انتخاب کلاس برای چاپ لیست نمرات
در این بخش لیستی از کلاس ها به همراه رشته و پایه تحصیلی آنها خواهید دید، پس از کلیک روی عنوان هر کلاس در لیست مزبور، دروس ارائه شده.ی کلاس را روئیت میفرمائید. در این حالت می توانید بعضی از دروس کلاس را انتخاب کنید تا لیست نمره آنها چاپ شود(مدل لیست نمره ای چاپ می شود که در بخش انتخاب مدل کارنامه انتخاب کرده اید).
در این حالت کلمه بعضی در لیست راست دیده خواهد شد که به مفهوم چاپ بعضی از لیست نمرات است.
امکان انتخاب یا عدم انتخاب تمامی دروس ارائه شده در یک کلاس و نیز امکان انتخاب تمامی لیست نمرات مدرسه و یا عدم انتخاب آنها میسر گردیده است.
لیست کلاس ها
در این لیست می توانید کلاس هایی را که مد نظر دارید تا لیست نمره دانش آموزان آنها را چاپ کنید انتخاب کنید، علاوه بر عنوان و مشخصات رشته و پایه ای دانش آموزان حاضر در کلاس عبارتهای(همه/هیچ/بعضی) نیز در این لیست گهگاه قابل نمایش است که به معنی انتخاب همه دروس کلاس، هیچیک از دروس کلاس یا بعضی از دروس کلاس می باشد.

لیست دروس
این لیست دروس کلاسی که در لیست سمت راست روی آن کلیک کرده اید نشان می دهد که می تواند بعضی از آنها را انتخاب یا بدون تیک کنید.

دکمه انتخاب همه دروس همه کلاس ها
این دکمه همه دروس مدرسه را برای چاپ لیست نمره تیکدار می کند.

دکمه لغو انتخاب همه دروس همه کلاس ها
این دکمه همه دروس مدرسه را برای چاپ کارنامه بدون تیک می کند. یعنی لیست نمره هیچیک از دروس برای چاپ کارنامه انتخاب نخواهد شد، اینکار وقتی اتفاق می افتد که شما بعد از این عمل نسبت به انتخاب دروس به صورت تکی یا کلاسی اقدام می کنید.

دکمه انتخاب همه دروس کلاس
این دکمه همه دروس کلاس انتخاب شده را برای چاپ لیست نمره تیکدار می کند.

دکمه لغو انتخاب همه دروس کلاس
این دکمه همه دروس کلاس انتخاب شده را برای چاپ لیست نمره بدون تیک می کند. یعنی لیست نمره هیچیک از دروس کلاس برای چاپ لیست نمره انتخاب نخواهد شد، اینکار وقتی اتفاق می افتد که شما بعد از این عمل نسبت به انتخاب دروس به صورت تکی اقدام می کنید.

دکمه نمایش و چاپ لیست نمره
پس از تنظیم لیست نمره، توسط این دکمه می توانید لیست نمره تنظیم شده خود را مشاهده نمائید.
در این بین با توجه به اینکه ممکن است نرم افزار فعال نشده باشد، تنها یکی از دروس به صورت تصادفی انتخاب شوند، بنابراین گزارش تولید شده ممکن است با آنچه که شما تنظیم کرده اید متفاوت باشد. این پدیده در نرم افزار فعال شده رخ نخواهد داد.

دکمه صدور فایل های PDF
برای جلوگیری از اتلاف وقت کاربران، لیست ها از طریق دکمه استخراج (فایل های PDF) به صورت فایلهای جداگانه استخراج می شوند. از جمله امکانات و مزایا استفاده از فایل های PDF می توان به موارد زیر تنها اشاره نمود:
1-پرهیز از چاپ های بی مورد- اقدام جدی در جلوگیری از اتلاف هزینه ها (و دوستی با طبیعت.)
2-امکان انتقال فایل ها از یک سیستم به سیستم دیگر به منظور استفاده از چاپگرهای رنگی و ...

دکمه تنظیمات PDF
این دکمه می تواند مسیر استخراج فایل های PDF شما را با نحوه نامگذاری آن ها تنظیم کند.

دکمه فولدر PDF
این دکمه نیز مسیری را که برای استخراج فایل های PDF در قسمت قبل تعیین نموده اید را در پنجره ای باز می کند تا فایل هایPDF استخراج شده را مدیریت یا مشاهده فرمائید.
دکمه انتخاب حاشیه
با انتخاب این دکمه می توانید یکی از 12 مدل حاشیه لیست نمرات را انتخاب کنید تا چاپ شود.


سایر لینک ها:

چاپ لیست و کارنامه

چاپ لیست و کارنامه: انتخاب کلاس ها برای چاپ لیست نمرات

چاپ لیست و کارنامه: انتخاب دانش آموزان برای چاپ کارنامه