ثبت و ویرایش نمرات بتفکیک دانش آموزان هر کلاس

در این بخش می توانید بر اساس کارنامه دانش آموزان به بررسی و ویرایش نمره دانش آموزان بپردازید.
بررسی نمرات دانش آموز در یک صفحه به لحاظ مدیریت آموزشی کاریست که مورد توجه واقع خواهد شد. اگر چه ثبت نمرات و ویرایش آن از طریق لیست نمره دبیر منطقی و میسر تر و در کل کار آسانتر به نظر می.رسد، اما برای مدیران محترم آموزشی این اهمیت دارد که بتوانند تمامی نمرات همه دروس یک دانش آموز را در صفحه ای مشاهده و در صورت نیاز ویرایش نمایند. این نیاز توسط برنامه نویس مورد توجه واقع شده است و امکان حصول به این هدف هماکنون در این بخش میسر گردیده است.
این بخش پس از اتمام کلاسبندی در دسترس قرار دارد، لیکن چنانچه نیاز به ویرایش کلاسبندی داشته باشید، مانعی وجود ندارد. بصورت خودکار نمرات با توجه به شماره گروه درسی و نام دانش آموزان بروزآوری خواهد شد، عملیات فوق کاملا هوشمندانه و بدون دخالت کاربران انجام می پذیرد. ابتدا از لیست عنوان کلاس را انتخاب کنید، سپس دانش آموز مورد نظرتان را انتخاب کنید تا لیست دروس و نمرات آزمون های او به نمایش گذاشته شود.
روی نمره ستون نمره مورد نظرتان کلیک کنید و نمرات یک نوبت آزمون لیست دبیر را وارد کنید برای رفتن به نمره سطر بعد از کلید Enter استفاده کنید.

ثبت و ویرایش نمرات بتفکیک لیست نمرات هر کلاس
در این بخش می توانید بر اساس لیست نمره دبیر به ثبت نمرات بپردازید. ترتیب دانش آموزان در لیست نمرات و ترتیب نمرات در لیست موجود در نرم افزار از اهمیت خاصی برخوردار است، چنانچه خواسته باشید میتوانید ترتیب دانش آموزان را در لیست در بخش کلاسبندی تعیین کنید، توجه به ترتیب دانش آموزان در لیست مطابق با ترتیب فعلی دانش آموزان در نرم افزار می تواند از بروز مشکلات ثبت نمره از لیست، جلوگیری نماید.

ورود نمرات توصیفی:
نمره گذاری توصیفی، برای مدارسی که سیستم ارزشیابی تحصیلی آنها توصیفی است به شرح زیر میسر گردیده؛ لازم به ذکر است در این موارد نه تنها نمره گذاری باید به شیوه توصیفی انجام شود، بلکه باید شکل کارنامه ها نیز دارای علائم و عبارات توصیفی باشد که برای این موضوع نیز در نرم افزار تمهیداتی اندیشیده شده است.

ورود نمرات بیش از 20:
برخی از کاربران فارسی زبان در کشورهای همجوار مانند افغانستان از این نرم افزار بهره برداری می کنند، که دارای سیستم نمره گذاری بیش از 20 هستند.
همچنین برخی از آموزشگاهها مانند آموزشگاههای زبان تمایل به ثبت نمرات بر مبنای بیش از 20 نمره در نرم افزار دارند.

اصلاح لیست هنگام ورود نمرات:
گهگاه این مشکل پیش می آید که، هنگام ورود نمرات در لیست متوجه می شوید که لیست چاپ شده که هماکنون در آن نمره وجود دارد با آنچه در نرم افزار وجود دارد متفاوت شده است، این وضعیت هنگامی پیش خواهد آمد که به اجبار دانش آموزی مجبور به تغییر کلاس شده باشد یا دانش آموز جدیدی به لیست اضافه شده باشد یا دانش آموزی از کلاس خارج شده باشد. این وضعیت - توسط برنامه نویس- کاملا پیش بینی شده است و امکان تغییر دانش آموزان کلاس در لیست کاملا میسر است و این کار دقیقا با جابجایی نمرات دانش آموز به صورت کاملا خودکار انجام خواهد شد و بنابراین جای هیچ نگرانی نیست.

ابتدا به کلاسبندی دستی وارد شوید و به زبانه شماره کلاس مورد نظرتان وارد شوید، سپس اعداد جلوی دانش آموزان(در ستون ردیف) را کاملا پاک کنید طوری که ردیف در لیست دانش آموزان خالی باشد، حالا دانش آموزانی را که می خواهید از لیست حذف کنید، و یا به انتهای لیست دانش آموزان اضافه کنید، سپس لیست دانش آموزان را بر اساس نام خانوادگی مرتب(Sort کنید)، در پایان در ستون ردیف از بالا تا پایین از عدد 1 شروع کرده و تا انتهای لیست دانش آموزان را شماره گذاری کنید. مثلا: 1و2و 3 و .... تا 33 و ...


 سایر لینک ها:

زبانه نمرات

زبانه نمرات: لیست نمرات به تفکیک دروس هر کلاس
زبانه نمرات: لیست نمرات به تفکیک دروس هر کلاس: درج نمره
زبانه نمرات: لیست نمرات به تفکیک دانش آموزان هر کلاس

زبانه نمرات: لیست نمرات به تفکیک دانش آموزان هر کلاس:درج نمره