انتخاب و تنظیم لیست نمره


لیست مدل لیست نمرات قابل انتخاب
در این لیست که 8 مدل لیست نمره در آن وجود دارد انواع ترکیبی لیست نمرات نمایش داده شده است که توضیح عبارات مندرج در این لیست به شرح زیر است:

7/12/نوبت آزمون جاری:
همراه نمره/بدون نمره:
نشانگر:عبارت است است یک فلش به سمت بالا یا پایین که کنار هر نمره آزمون قرار می گیر و نشان می دهد که نمره آزمون نسبت به آزمون قبلی رشد و پیشرفت داشته یا افت کرده. این نشانگر در ارائه وضعیت درسی دانش آموز در کلاس به مشاوران، و مدیران آموزشی محترم بسیار موثر است.


زبانه توضیحات 
توضیحات مفصل کاربردی عملی در مورد هر لیست نمره، در این بخش قابل روئیت و مطالعه است که می تواند مقدمه ای برای تحلیـل لیست های نمره دارای نشانگر توسط شما کارشناسان ارجمنــد و فرهیــخته باشد.
زبانه تصویر شماتیک لیست نمره
به ازای هر لیست نمره یک تصویر مثالی بمنظور یادآوری راحتتر توسط کاربران ارجمند در این نرم افزار گنجانده شده است تا یکی از منحصر بفردترین ویژگیهای این نرم افزار که همانا توجه اخص به همکاران اجرایی مشاوران محترم و مدیران آموزشی عزیز می باشد را محقق نماید.
دکمه نمایش و چاپ لیست نمره

پس از تنظیم لیست نمره، توسط این دکمه می توانید لیست نمره ی تنظیم شده خود را مشاهده نمائید. در این بین با توجه به اینکه ممکن است نرم افزار فعال نشده باشد، قابلیت های نرم افزار را تحت تاثیر قرار داده باشند چنین شرایطی ممکن است در نرم افزار غیر فعال تنها یکی از دروس به صورت تصادفی انتخاب شوند، بنابراین گزارش تولید شده ممکن است با آنچه که شما تنظیم کرده اید متفاوت باشد. این پدیده در نرم افزار فعال شده رخ نخواهد داد.
دکمه صدور فایل های PDF
برای جلوگیری از اتلاف وقت کاربران، لیست ها از طریق دکمه استخراج (فایل های PDF) به صورت فایلهای جداگانه استخراج می شوند. از جمله امکانات و مزایا استفاده از فایل های PDF می توان به موارد زیر تنها اشاره نمود:
1-پرهیز از چاپ های بی مورد- اقدام جدی در جلوگیری از اتلاف هزینه ها (و دوستی با طبیعت.)
2-امکان انتقال فایل ها از یک سیستم به سیستم دیگر به منظور استفاده از چاپگرهای رنگی و ...
دکمه تنظیمات PDF
این دکمه می تواند مسیر استخراج فایل های PDF شما را با نحوه نامگذاری آن ها تنظیم کند.

دکمه فولدر PDF
این دکمه نیز مسیری را که برای استخراج فایل های PDF در قسمت قبل تعیین نموده اید را در پنجره ای باز می کند تا فایل هایPDF استخراج شده را مدیریت یا مشاهده فرمائید.

دکمه انتخاب حاشیه

با انتخاب این دکمه می توانید یکی از 12 مدل حاشیه گزارش را انتخاب کنید تا در لیست ها چاپ شود.


 سایر لینک ها:

انتخاب مدل کارنامه و لیست نمره دبیر

انتخاب مدل کارنامه و لیست نمره دبیر: تنظیم نرم افزار برای ارزشیابی توصیفی

انتخاب مدل کارنامه و لیست نمره دبیر: انتخاب و تنظیم کارنامه ها

انتخاب مدل کارنامه و لیست نمره دبیر: انتخاب و تنظیم لیست های نمرات