از جمله توانمندی های مهم موتور قدرتمند Microsoft Access امکان جستجو و فیلتر کردن اطلاعات است. که در این پنجره یعنی پنجره جستجو در اطلاعات می توانید از آن بهره ببرید.

همانطور که در شکل بالا دیده می شود در پایین پنجره کادری وجود دارد که در آن کلمه Search دیده می شود و با کلیک کردن روی این بخش و تایپ عبارتی که در جستجوی آن هستید، می توانید به آن دسترسی داشته باشید.

علاوه بر این، امکان کلیک بر روی آیکن فلش رو پایین در کنار هر ستون در جداول پنجره جستجو، امکان مرتب کردن اطلاعات و فیلتر نمودن را اطلاعات را برای شما فراهم می آورد.