مدیریت فایل های دیتابیس و ذخیره و بازیابی:
در این بخش انتخاب فایل دیتابیس و نیز عملیات پشتیبانی و بازیابی از مسیر تعیین شده انجام می شود.
در همین بخش می توانید فایل دیتابیس جدیدی را ایجاد کنید و عملیات سال تحصیلی جدید را در آن آغاز کنید.
اگر فایلهای نمونه را هنگام نصب در این سیستم نصب کرده باشید نام فایل های نمونه به شرح زیر است:
فایل های نمونه مربوط به دبستان: Dabes
فایلهای نمونه مربوط به کاردانش: KarDan
فایلهای نمونه مربوط به دوره اول متوسطه: MotD1
فایلهای نمونه مربوط به دوره دوم متوسطه و پیش دانشگاهی: MotD2
برای ذخیره سازی اطلاعات یا بازیابی اطلاعات ابتدا روی دکمه مدیریت فایل پشتیبانی کلیک کنید تا قسمت مسیر و نام پوشه ذخیره سازی و بازیابی نمایان شود، سپس می توانید این مسیر را از طریق دکمه سمت راست همین قسمت که دارای عبارت ... است تعیین یا به صورت دستی تایپ کنید. در ادامه دکمه تهیه فایل پشتیبان موجب تهیه یک کپی از فایل دیتابیس در مسیر تهیه شده می گردد. و دکمه بازیابی عکس این عمل را انجام می دهد.
علاوه بر 1.ایجاد فایل دیتابیس جدید و 2.ذخیره و 3.بازیابی فایل های پشتیبانی از جمله استفاده های فنی و تکنیکی یی که در این بخش پیش بینی شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
4. ورود بیش از دوازده نمره، در یک سال تحصیلی برای مدارسی که نیاز به ورود به نمرات بسیار زیاد دارند (البته به لحاظ آموزشی و روانی به نظر می رسد تعداد آزمون های 12 آزمون در سال هم زیاد باشد چه رسد به بیشتر از این که .....؟؟!)
5. ترکیب اطلاعات دو یا چند سال متمادی به منظور مقایسه نمرات نوبت های آزمون مشابه در دو سال پیاپی، البته اینکار هم به لحاظ آماری و علمی خیلی کار دقیق و پسندیده ای نیست، لیکن در مورد برخی سئوالاتی که بعضی دوستان داشته اند این امکان در این بخش امکانپذیر می باشد.

شروع سال جدید(فایل جدید دیتابیس):

ابتدا وارد نرم افزار کارنامه ماهانه شوید
žروی آیکن کشوهای پایین پنجره کنار دکمه خروج کلیک کنید
žروی دکمه فایل جدید، کلیک کنید

žدر پنجره باز شده یک نام بنویسید مثلا: NewMKDB-9495

žروی دکمه ok کلیک کنید.
žدر لیست روی نام فایـل جدید کلیک کنید
.
žروی دکمه انتخاب فایل، کلیک کنید.

žدر ادامه .... در پنجره اصلی روی علامت کنار عنوان آموزشگاه کلیک کنید تا به پنجره زیر وارد شوید

سالتحصیلی جاری را از لیست انتخاب کنید


سایر لینک ها:

 مدیریت دیتابیس

 مدیریت دیتابیس: ساخت فایل جدید دیتابیس

 مدیریت دیتابیس:  تهیه فایل پشتیبانی(ذخیره سازی و بازیابی)