ورود اطلاعات از نرم افزار TANALIZE :
گاهی فایل های ورودی Excel دارای نظم مشخصی نیستند، یا دچار نقص هستند؛ در این وضعیت باید یک برنامه نویس متبحر اطلاعات نامنظم را از طریق کشف روابط منطقی به یک فایل منظم تبدیل کند، اینکار به شکل کاملا تخصصی و از طریق روشی خلاقانه، که مبتنی بر تلفیق فایل های Word و Excel به منظور دستیابی به اطلاعات منظم است در نرم افزار TAnalize به عرصه ظهور رسیده است. نرم افزار ماهکار، از طریق برقراری ارتباط با نرم افزار TAnalize که یکی از محصولات ارائه شده در وب.سایت Tavafi.ir بمنظور تحلیل نمرات است،
که اطلاعات تبدیل شده دانا را برای کلاسبندی و ثبت 12 نوبت آزمون در این بخش وارد می کند. نمره مستمر و پایانی چنانچه در نرم افزار دانا وارد شده باشد می تواند از طریق نرم افزار TAnalize وارد یک یا دو نوبت آزمون جهت صدور نمودار و کارنامه ماهانه و دارای نمودار و نشانگر در این نرم افزار مورد بهره برداری واقع شود.
ابتدا باید دریافت اطلاعات موفقیت آمیزی در نرم افزار تجزیه و تحلیل نمرات از دانا داشته باشید در این صورت در لیست نوبت های آزمون اطلاعات موجود در نرم افزار تحلیل نمرات را خواهید دید، اول نوبت آزمون مورد نظرتان را از لیست انتخاب کنید. روی عبارت اطلاعات قبلی پاک شوند و اطلاعات جدید جایگزین شوند کلیک کنید تا تکلیف این گزینه تعیین شود(در حالت اولیه این گزینه نه تیکدارد ونه بی تیک است)

اگر نمره ای در این نرم افزار وارد کرده اید می توانید این نمره را در یکی از نوبت های آزمون نرم افزار کارنامه ماهانه ثبت کنید، مثلا نمره مستمر را در آبان و نمره پایانی را در دیماه وارد کنید، اینکار توسط قسمت مربوطه قابل انتخاب است


پس از ورود اطلاعات اطلاعات کلاسبندی در قسمت کلاسبندی دستی قابل ویرایش هستند.

*اگر چنانچه اطلاعات کلاسبندی خود را از طریق ورود اطلاعات از سایر نرم افزارها (بخصوص TAnalize) با موفقیت انجام داده اید ولی کلاس ها در بخش کلاسبندی دستی دیده نمی شوند، به این دلیل است که هنوز برای کلاس عنوان تایپ نکرده اید برای اضافه کردن عنوان ابتدا روی + کلیک کنید و بعد از روئیت اطلاعات، کلاسبندی هر کلاس عنوان آنرا تایپ کنید.


 سایر لینک ها:

زبانه کلاسبندی

زبانه کلاسبندی: کلاسبندی دستی
زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: مثال کلاس1
زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: مثال اضافه کردن کلاس جدید(+)

زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: شروع سال تحصیلی جدید در نرم افزار کارنامه ماهانه

زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی:  ورود اطلاعات کلاسبندی از سناد، به نرم افزار کارنامه ماهانه

زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: زبانه ورود اطلاعات کلاسبندی از سایر نرم افزارها

زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: زبانه ورود اطلاعات از سایر نرم افزارها:  ورود اطلاعات از نرم افزار تحلیل نمرات (TAnalize)

زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: زبانه ورود اطلاعات از سایر نرم افزارها: ورود اطلاعات از فایل Excel
زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: زبانه ورود اطلاعات از سایر نرم افزارها: ورود تمام اطلاعات از یک فایل Excel

زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: زبانه ورود اطلاعات از سایر نرم افزارها: ورود اطلاعات از فایل Excel Data Only خروجی دانا در ماهکار

زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: زبانه ورود اطلاعات از سایر نرم افزارها: ورود اطلاعات از فایل Excel: ورود اطلاعات بر مبنای فایل الگو Excel

زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: زبانه ورود اطلاعات از سایر نرم افزارها:ورود اطلاعات از فایل Excel: ورود اطلاعات بر مبنای فایل الگو Excel: ورود اطلاعات از یک فایل الگو Excel
زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: زبانه ورود اطلاعات از سایر نرم افزارها:ورود اطلاعات از فایل Excel: ورود اطلاعات بر مبنای فایل الگو Excel: ورود اطلاعات از چند فایل تفکیکی الگو