نرم افزار اصلاح پسوند فایل ها پس از بازیابی فایلهای ویروسی

در فیلم پایین می بینید که تمام زیر شاخه‌های(subfolders) شاخه(folder) انتخاب شده رو هم اصلاح می کنه.

directory / subdirectories