دانلود فایل نصب کم حجم تر

Office 32 Bit

ماهناز

چگونه بفهمیم آفیس نصب شده روی رایانه 32 بیتی است یا 64 بیتی ؟