.فایل نصب نرم افزار برای کلیه آفیس های 32 بیتی.
.فایل نصب نرم افزار برای کلیه آفیس های 64 بیتی.

فایل دانلود شده را نمی توانم پیدا کنم!