نگارش: 2.1.5

ماهناز

 

دانلود فایل نصب کم حجم تر

Office 64 Bit

دانلود فایل نصب کم حجم تر

Office 32 Bit

چگونه بفهمیم آفیس نصب شده روی رایانه 32 بیتی است یا 64 بیتی ؟

Office 32bit & 64bit

برای کلیه ویندوزها و آفیس های 32 و 64 بیتی

دانلود نرم افزار


برای آفیس2007 قدیمی به صورت جدگانه تهیه شده است:

نگارش 2.1.3

دانلود نرم افزار

ویژه آفیس 2007 قدیمی اینجا کلیک کنید