برای ویندوزهای Windows 10 & 8 

دانلود نسخه 64 بیتی

Windows 64-Bit
Uses .NET 4.6. For Windows 10 and 8.

دانلود نسخه 32 بیتی

Windows 32-Bit (.NET 4)
Uses .NET 4.6. For Windows 10 and 8.

دانلود نسخه 64 بیتی

نرم افزار فلوگوریتم

دانلود نسخه 32 بیتی

نرم افزار فلوگوریتمبرای ویندوزهای Windows 7

برای ویندوزهای Windows XP

Windows Seven 32-Bit
Uses .NET 3.5. For Windows 7 and other older systems.

Windows XP 32-Bit

Uses .NET Framework 3.5 SP1, for Windows XP

Version: 1.7.4Download .NET Framework 4.6.1

اگر برای نصب نرم افزار در ویندوز 7  مشکل داشتید این نرم افزار را دانلود و نصب کنید

.NET Framework 4.6.1 Developer Pack Offline Installer!


دانلود نسخه پرتابل(بدون نیاز به نصب نرم افزار برای ویندوزهای 32 و 64 بیتی)