اصولا این سئوال وقتی پیش می آید که شما ویندوز 64 بیتی در رایانه نصب کرده باشید. چونکه امکان نصب آفیس 64 بیتی بر روی ویندوز 32 بیتی میسر نیست. اما می توان بر روی ویندوز 64 بیتی آفیس 32 بیتی یا 64 بیتی نصب کرد. در این حالت است که این سئوال پیش می آید که : چگونه بفهمیم آفیس نصب شده روی رایانه 32 بیتی است یا 64 بیتی ؟

چگونه بفهمیم آفیس نصب شده روی رایانه 32 بیتی است یا 64 بیتی ؟

 • ابتدا کلیدهای ویندوز و R را روی صفحه کلید همزمان بزنید. تا پنجره Run نمایش داده شود.
 • سپس کلمه msaccess را تایپ کنید و روی دکمه ok کلیک کنید.

 • اگر Access  آفیس در رایانه شما نصب نشده باشد این کار بی فایده خواهد بود. ولی اگر Access نصب شده باشد پنجره اکسس  نمایش داده می شود.
 • اگر آفیس 2010 بر روی رایانه شما نصب شده باشد یا آفیس 2013 یا 2016 یا 2019 یکی از پنجره های زیر را خواهید دید:
2010 2016

اگر آفیس شما 2010 است راه کمتری برای فهمیدن نسخه بیت آفیس در پیش دارید:

 • روی عبارت Help سمت چپ پنجره Access کلیک کنید.
 • سپس به عبارت Version نگاه کنید.


اگر آفیس شما 2010 نیست یعنی (2013 یا 2016 یا 2019 است) برای فهمیدن نسخه بیت آفیس :

 • ابتدا در پنجره اکسس روی آیکن فایل جدید کلیک کنید(یا کلید Enter صفحه کلید را بزنید)
 • سپس در پنجره بعدی روی دکمه create کلیک کنید.
 • سپس روی منوی File (بالا چپ) راست کلیک کنید.
 • در ادامه، روی عبارت Account کلیک کنید.
 • روی دکمه About Access کلیک کنید.
 • پنجره ای باز خواهید شد، به عبارت Version دقت کنید.

ابتدا در پنجره اکسس روی آیکن فایل جدید کلیک کنید(یا کلید Enter صفحه کلید را بزنید)

سپس در پنجره بعدی روی دکمه create کلیک کنید.

سپس روی منوی File (بالا چپ) راست کلیک کنید.

در ادامه، روی عبارت Account کلیک کنید.

روی دکمه About Access کلیک کنید.

پنجره ای باز خواهید شد، به عبارت Version دقت کنید.

اگر نسخه آفیس اکسس 64 بیتی باشد:

اگر نسخه آفیس اکسس 32 بیتی باشد:


چگونه بفهمیم ویندوز رایانه ما 64 بیتی است یا 32 بیتی است؟

برای اینکه نسخه ویندوز خود را تشخیص دهید به این روش عمل کنید:

ابتدا روی Mycomputer راست کلیک کنید از منوی باز شده گزینه ی Properties را انتخاب کنید، وقتی پنجره مربوطه به نمایش در آمد به عبارت     :System Type در همین پنجره دقت کنید.

32-bit Operating System.

یعنی ویندوز شما 32 بیتی است.

اما اگر از ویندوز 64 بیتی استفاده می کنید:

64-bit Operating System.