توضیح آنچه در فیلم بالا دیده می شود:

- این بخش از نرم افزار بخشی بسیار حرفه ای و ویژه برنامه نویسان است، و بیشترین کاربرد آن برای وقتی است که کاربران محترم قصد مهاجرت از نرم افزارهای مشابه به نرم افزار فعلی(کارنامه ماهانه- ماهکار) را دارند، و روشی که در فیلم و ذیلا ارائه شده است شیوه تنظیم داده های استخراج شد از نرم افازهایی که توانایی استخراج فایل های اکسل را دارند:

-در این روش باید قبلا فایل های Excel  مربوطه را بر اساس الگوی حاوی اطلاعات لازم فراهم کرده باشید.

برای تهیه الگو می توانید از دکمه هایی که در نرم افزار به منظور تولید فایل الگو تعبیه شده اند استفاده کنید.

- در فریم های اولیه فیلم بالا نمایش داده می شود که مثلا در ابتدا نرم افزار خالی از اطلاعات در بخش کلاسبندی است، این موضوع از طریق نمایش پنجره هایی زیر مجموعه زبانه کلاسبندی/کلاسبندی دستی و کلاس 1 ، به نمایش گذاشته شده است.

- در ادامه از طریق ورود به زبانه های "کلاسبندی/ورود اطلاعات کلاسبندی از سایر نرم افزارها/ورود اطلاعات از فایل Excel/ورود اطلاعات بر مینای فایل الگوی Excel/ورود اطلاعات از چند فایل تفکیکی"، و تعیین فایل هایی که طبق الگو در همین بخش تنظیم شده اند، عملیات دریافت اطلاعات انجام شده است.

برای تنظیم فایل های الگو پیشنهاد می شود از اطلاعات نمونه ای که هنگام نصب نرم افزار بارگذاری می شود استفاده کرده و علاوه بر فایل الگو فایل داده  را از طریق دکمه مربوطه که در کنار سمت چپ دکمه الکو دیده می شود تولید کنید، و فایل های خود را بر اساس ساختار تولید شده تنظیم کنید.

می توانید تنها برخی از اطلاعات را به نرم افزار وارد کنید، (مثلا ممکن است نمرات را نخواهید وارد کنید، که این کار کاملا امکانپذیر است)

پس از دریافت اطلاعات از فایل های اکسل، اطلاعات مستقیما به جداول اطلاعاتی نرم افزار کارنامه ماهانه وارد نخواهدشد،( چرا که اینکار ممکن است به اطلاعات و خواسته های شما لطمه وارد کند) بلکه ابتدا در جداول موقتی قرار خواهند گرفت تا شما آنها را بازرسی و چک کنید، پس از چک نهایی و تائید خود شما، از طریق کلیک روی دکمه "ورود داده ها به جدول اطلاعاتی نرم افزار" ، اطلاعات از جداول موقت به جداول اطلاعاتی اصلی نرم افزار کارنامه ماهانه، انتقال خواهند یافت، و سایر تنظیمات، تلفیق ها و محاسبات به صورت خودکار اعمال خواهد شد.

- در ادامه خواهد دریافت که اطلاعات در بخش کلاسبندی وارد شده اند، و در ادامه باید عناوین کلاس، پایه و رشته را در صورتیکه وارد نشده باشد(مثلا وقتی فقط دانش آموزان را وارد کنید و اطلاعات درس، کلاس، دبیر را وارد نکنید) تنظیم کنید.


http://bayanbox.ir/view/824770981097609105/demo.png