می توانید دو فایل اجرایی داشته باشید که یکی روی یک فلش USB در رایانه شما، کلید فیزیکی را فعال/غیرفعال کند، و دیگری بررسی کند که کلید فیزیکی فعال است یا خیر!

در Gif روبرو می‌بینید که:

1- روی Flash USB هیچ کلیدی قرار داده نشده، بنابراین دانگل خاموش است.

    هنگام اجرای Sample.exe پیام Dongle not success دیده می‌شود.

2- با نرم افزار فعال کننده، کلید فیزیکی در Fladh USB روشن می‌شود.

3- هنگام اجرای Sample.exe پیام Dongle is successfull دیده می‌شود.


نرم افزار SAMPLE.exe نرم افزاری است که در محیط DOS  کامپایل شده است.

برای استفاده از این نرم افزار باید یک فلش‌دیسک USB آماده کنید و آنرا به رایانه متصل کنید.

با دانلود و اجرای نرم افزار SAMPLE.exe ، پیامی مبنی بر اینکه کلید فیزیکی موفق نبود دریافت خواهید کرد:

Dongle Not success :( 

برای اینکه کلید را فعال کنید (یعنی فلش‌دیسک USB را دارای قفل کنید) باید از نرم افزار Demo-SAMPLE.exe، استفاده کنید.

برای دانلود این نرم افزار باید با  هماهنگ کنید:

دانلود رایگان دمو


روش استفاده از فایل Demo-SAMPLE.exe:

فایل Demo-SAMPLE.exe را دانلود کنید، سپس آنرا اجرا کنید.

شماره تلفن خود را وارد کنید، سپس روی دکمه بزرگ با عنوان Try To Set Key on USB Flash کلیک کنید.

با شماره  تماس بگیرید تا یک مجوز برای شما صادر شود، پس از صدور مجوز می توانید روی Flash USB مورد نظرتان کلید فیزیکی گذاشته و با نرم افزار Sample، وجود کلید را بررسی کنید.

سپس، نرم افزار SAMPLE.exe ، را اجرا کنید؛ پیامی مبنی بر اینکه کلید فیزیکی موفق است دریافت خواهید کرد:

Dongle is Successfull :) 

به این ترتیب فلش‌دیسک USB به صورت دائمی دارای کلید فیزیکی متناسب با نرم افزار SAMPLE.exe خواهد شد، این وضعیت تا فرمت کردن فلش‌دیسک ادامه خواهد داشت.

http://bayanbox.ir/info/5665740888766410894/Demo-SAMPLE

https://www.aparat.com/v/qlaox