http://bayanbox.ir/view/263405954590585756/2mobile.png

Tavvafi@gmail.com

فهرست این صفحه:

شرح وظیفه دبیران

شرح وظیفه معاون اجرایی

شرح وظیفه معاون آموزشی

شرح وظیفه مشاوره

شرح وظیفه معاون پرورشی

شرح وظیفه معاون فنآوری

شرح وظیفه معاون فنی

شرح وظیفه هنرآموزان(دبیر فنی)

شرح وظیفه سرپرست بخش(هنرستان)

شرح وظیفه استادکار

شرح وظیفه مدیر

شرح وظیفه مستخدم

شرح وظیفه سرایدار


شرح وظایف دبیران

1 – شروع درس در روز اول کاری در آغاز سال تحصیلی جدید

2- اتمام و دوره 60% کتاب تا آخر آذرماه و اتمام کل کتاب حداکثر تا پایان فروردین ماه

3- برنامه ریزی در ساعت درسی جهت پرسش ، بررسی تکالیف ، دوره ، حل تمرین ، ارائه درس جدید و استفاده بهینه از ساعت آموزشی در کلاس و ایجاد آمادگی در دانش آموزان جهت موفقیت در ارزشیابی های مستمر ماهانه .

4 – برگزاری ارزشیابی مستمر بصورت ماهانه و تصحیح بموقع اوراق امتحانی

5- استفاده از الگوهای جدید تدریس ، ایجاد تنوع در تدریس و انگیزه و خلاقیت در دانش آموزان

6- حضور و غیاب دانش آموزان در هر جلسه و تطبیق با غیبت ساعت اول

7- کنترل کیفی تکالیف یا تحقیقات ارائه شده قبل از تدریس و ارائه گزارش در دفتر کلاس

8- استفاده از ویدئو پرژکتور- وسایل کمک آموزشی متناسب با موضوع تدریس نظیر فیلم ، اسلاید و تدارک بازدید از اماکن مرتبط به تدریس .

9 - تفهیم درست و صحیح مطالب درسی به دانش آموزان

10 – استفاده از کلیه دانش آموزان در فرآیند آموزش

11 – انجام ارزشیابی پایانی در فرآیند یاددهی و یادگیری

12 – تعیین حیطه های شناختی در سئوالات ارائه شده ( دانش ، کاربرد ، درک فهم ، تجزیه و تحلیل)

13 – اجرای دقیق و منظم برنامه دوره درسی اردبیهشت ماه طبق برنامه واحد آموزش

14- تعیین تکالیف از کتاب درسی یا جزوه تکمیلی یا ارائه موضوعات تحقیقاتی

15 – ثبت برنامه تدریس ، نمرات و وضعیت آموزشی و انضباطی دانش آموزان در دفتر کلاسی و برگه گزارش روزانه جهت انعکاس به مدرسه و اولیای دانش آموزان

(لازم بذکر است که ثبت نمرات با ملاک مشخص در دفتر درج گردد و از بکار بردن علائم غیر معمول خودداری شود.)

16 – بررسی علل ضعف درسی دانش آموزان و ارائه راهنمایی های لازم به آن ها

17- پاسخ به سوالات مطرح شده توسط دانش آموزان در کلاس

18- توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان

19- ایجاد روابط سالم و توأم با احترام با دانش آموزان ، همکاران واولیا

20- ادار ه کلاس به گونه ای که مزاحمتی برای سایر کلاسها نداشته باشد.

21- گروه بندی دانش آموزان و فعال کردن گروه ها و نظارت و هدایت و پیگیری فعالیت گروهی آنها با هماهنگی معاون

22 – تشکیل کلاسهای جبرانی در صورت نیاز ( مصادف با تعطیلات پیش بینی نشده و همچنین غیبت دبیر ) با هماهنگی مشاور پایه و معرفی دانش آموز ضعیف به ایشان

23- طرح سوالات پایان نوبت بر اساس استاندارد های ارائه شده از سوی آموزش و پرورش وتحویل فایل سئوالات به مشاور پایه ( در صورت وجود دبیر هم رشته همکاری با وی در طراحی سوالات )

24- ارجاع دانش آموزان در صورت وجود مشکلات درسی و اخلاقی به مشاور پایه

25- خودداری از تماس ویا دعوت از اولیا (مگر با نظر مشاور پایه )و رفتن به منزل دانش آموزان و دادن شماره تلفن به آنها

26- پذیرش تدریس خصوصی دانش آموز، تحت هر شرایطی ممنوع می باشد.

27- شرکت درمراسم و برنامه های مدرسه

28- حضور به موقع در کلاس ومدرسه و خروج به موقع از آن

29- پرهیز از هر گونه غیبت از مدرسه وکلاس درس (دبیر محترم در صورت پیش آمدن غیبت به هر دلیل موظف به جبران آن در زمان مناسب بنا به تشخیص مشاور پایه می باشد.)

30- شرکت به موقع و منظم در کلیه جلسات شورای دبیران(برنامه شوراهای دبیران جهت جلوگیری از تداخل در تابستان تقدیم خواهد شد)

31- امضاء دفتر حضور و غیاب دبیران بصورت روزانه –

32- همکاری با کادر اجرایی مدرسه -

33 – عدم صدور اجازه ی خروج دانش آموزان از کلاس غیر از مواقع ضروری و مطلع نمودن معاون درصورت غیبت طولانی دانش آموز

34-استفاده از تلفن همراه (تماس –پاسخگویی و یا ارسال پیامک ) در ساعات درسی جهت جلوگیری از تضییع حقوق دانش آموزان ممنوع می‌باشد.


شرح وظایف معاون اجرایی

 1. همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره ی تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ،‌دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه .
 2. ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آنها .
 3. همکاری در برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه برای ایفای نقش تربیتی .
 4. همکاری در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات .
 5. همکاری در جهت حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ،‌فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها
 6. همکاری در برنامه ریزی ،‌نظارت و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر نظیر مراسم آغازین ،‌مناسبت ها ، ایام ا... ، نماز جماعت ، فعالیت های قرآنی و گروهی و مسابقات فرهنگی ،‌هنری و ورزشی ، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی .
 7. توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های مربوط ،‌گردهمایی ها ، جشنواره ها  و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات .
 8. تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش آموزان .
 9. همکاری در ایجاد زمینه برای بهبود وضعیت دانش آموزانی که دچارناهنجاری های رفتاری – اخلاقی، ‌نارسایی های جسمانی و مشکلات خانوادگی می با شند ، با حفظ اصل رازداری و در صورت لزوم معرفی آنها به مدیر جهت اقدامات مقتضی .
 10. مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان .
 11. حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز کار روزانه و مادامی که برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط .
 12. همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ( گروه های آموزشی و شوراهای مدرسه ، انجمن اولیا و مربیان ،‌شورای معلمان و شورای دانش آموزی و ... ) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضا و نیز نگهداری سوابق و صورت جلسات مربوط .
 13. همکاری با مدیر در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز ، توسعه و حفظ و نگهداری اموال ،‌فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی .
 14. برنامه ریزی ، ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط .
 15. اطلاع رسانی و اجرای بخشنامه ها ،‌دستورالعمل ها ، آیین نامه ها ، شیوه نامه ها و ... ارجاعی از سوی مدیر در چارچوب وظایف محوله .
 16. تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدرسه یا همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر
 17. پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع به والدین ،‌دانش آموزان ، کارکنان و سایر مراجعین برابر ضوابط و مقررات .
 18. انجام کلیه امور مربوط به کار با سامانه های الکترونیکی ( بکفای تحت وب ، دانش آموزی, وب سایت مدرسه و کار با سیستم مدبر و ... )
 19. ارائه ی طرح های مناسب جهت تسهیل امور مدرسه 
 20.  امضاء به موقع دفتر حضور و غیاب و پیگیری امضا دفتر توسط دیگر همکاران
 21.  نظارت ، کنترل و ایجاد نظم در برگزاری مراسم ها و نظارت بر رفتار دانش آموزان در ساعات تفریح 
 22.  نظارت بر بهداشت و پو شش دانش آموزان
 23.  به عهده گرفتن مسئولیت مدرسه در غیاب مدیر و معاون
 24.  مدیریت بر اداره کلاس در غیاب معلم مربوطه
 25.  مراقبت و رسیدگی به ورود و خروج دانش آموزان در ساعات آموزشی
 26.  نظارت و مراقبت مستقیم بر نحوه رفتار و حرکات و طرز پوشش دانش آموزان در دبیرستان
 27.  ایجاد نظم و نظارت در برگزاری امتحانات و تصحیح اوراق امتحانی
 28.  ارائه طرح های جدید و به روز جهت ارتقاء امور انضباطی
 29.  ابتکار در جهت ایجاد شادابی و نشاط در مدرسه
 30.  ارائه شیوه های مطلوب جهت ارتباط مناسب با اولیاء و دانش‌آموزان
 31.  خلاقیت در ارائه روشهای تشویق و تنبیه در چهارچوب مقررات مدرسه
 32.  آگاه نمودن مسئولین مدرسه از مشکلات اخلاقی و انضباطی دانش‌آموزان
 33.  به کارگیری ادبیات ارتباطی مناسب میان همکاران ، اولیاء و دانش‌آموزان
 34.  ارائه گزارش دقیق به مدیر نسبت به مواردی که در طول روز در مدرسه رخ می دهد  
 35.  نظارت بر کار و فعالیتهای خدمتگزاران ـ سرایدار ـ نگهبان و دیگر عوامل خدماتی مدرسه ـ مراقبت در حفظ نظافت و وضع بهداشتی و ایمنی مدرسه و دانش آموزان و اعمال کوشش های مستمر به منظور پیشگیری از بروز ضعف و کمبود در این زمینه ها و چاره جوئی نارسائی ها در هر مورد و فراهم کردن موجبات کمکهای اولیه و درمان در موارد لازم .

شرح وظیفه مشاور و معاون آموزشی

1-خدمت تمام وقت در مدرسه و حداقل 12 ساعت تدریس دروس مرتبط در هفته.

2-تدریس واحدهای درسی که براساس ضوابط بر عهده مشاور می باشد از جمله دروس برنامه ریزی تحصیلی، شغلی و مهارتهای زندگی.و....

3-تنظیم پرونده مشاوره ای برای دانش آموزان.

4-مطالعه و بررسی وضعیت دانش آموزان با استفاده از عملکرد تحصیلی و پرونده تحصیلی آنان و ارتباط با سایر عوامل آموزشی و پرورشی مدرسه

5-انجام مصاحبه مشاوره ای با دانش آموزان به منظور رشد و ارتقای مهارتهای تحصیلی و راهنمایی آنان در انتخاب رشته تحصیلی، متناسب با شرایط و امکانات فردی و محیطی.

6-ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و اطلاع رسانی به دانش آموزان به منظور طرح ریزی شغلی با استفاده از روشها و ابزارهای مناسب.

7-اطلاع رسانی به دانش آموزان و خانواده ها در زمینه منابع و امکانات تحصیلی و شغلی با استفاده از نشریات، بروشورها و ... .

8-مطالعه وضعیت رفتاری دانش آموزان از طریق مشاهده، ارتباط با والدین و سایر عوامل آموزشی و پرورشی واحد آموزشی مربوط و سایر منابع و روش ها.

9-مطالعه پرونده مشاوره ای دانش آموزان و استفاده از آن در ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره و اطلاع رسانی در زمینه استعدادها و توانمندی های آنان و برنامه ریزی در زمینه بهداشت روان دانش آموزان.

10-مطالعه و پژوهش در زمینه نیازها و مسائل و مشکلات دانش آموزان و استفاده از نتایج آنها در امور بهداشت و روان.

11-برنامه ریزی به منظور تأمین و ارتقاء بهداشت روان و پیشگیری و کمک به حل مشکلات روانی، اجتماعی دانش آموزان با استفاده از مشارکت کارکنان واحد آموزشی، خانواده، دانش آموزان و سایر منابع.

12-ارزیابی فضای روانی، اجتماعی واحد آموزشی و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی.

13-اجرا، و تجزیه و تحلیل آزمون های روان شناختی و تست ها و پرسش های استعداد، رغبت، شخصیت و ترسیم نیم رخ و ثبت نتایج آنها در پرونده مشاوره‌ای

14-برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی با دانش آموزان و آموزش روشهای مقابله با مشکلات رفتاری و ارتباط های بین فردی به منظور سازگاری شخصی و اجتماعی و کمک در حل مشکلات آنان.

15-شناسایی دانش آموزان که به طور ویژه به خدمات راهنمایی و مشاوره نیاز دارند(از جمله دانش آموزان در معرض خطر،و...) و انجام مداخلات روان شناختی.

16-تهیه و ارائه گزارش آمار تنوع و فراوانی مشکلات روانی اجتماعی دانش آموزان واحد آموزش به مراجع ذیربط.

17-ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به خانواده ها در ارتباط با مسایل و مشکلات دانش آموزان.

18-شرکت در جلسات و دوره های آموزشی و توجیهی هسته ها، مراکز مشاوره، انجمن ها و شوراهای واحد آموزشی ذیربط، جهت ارتقاء و هماهنگ ساختن فعالیت های مربوط.

19-کنترل دفاتر دبیران ( تعداد نمرات قابل قبول باشد نمره امتحانات کوتاه وارد شده باشد – معدل هر نوبت امتحانات گرفته شده باشد غیبت دانش‌آموزان ثبت شده و حتماً در جلسه آینده پی‌گیری و از درس پرسیده شود. هر دو هفته یک‌بار این نظارت صورت گیرد.)
20-برنامه ریزی درسی و مطالعه ای با توجه به خصوصیت فردی هر دانش اموز به صورت فردی یا گروهی .

21-پیگیری وضعیت تحصیلی و روند آموزشی دانش آموزان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و مدیریت .

22-هم فکری و تشریک مساعی با دبیران و مدیریت مدرسه در راستای بهبود کمی و کیفی روند آموزشی مدرسه .

23-تحلیل فردی و گروهی آزمونهای کلاسی و هفتگی و رسم نمودار های مربوطه در جهت درک بهتر کار دانش اموز  .

24-برنامه ریزی در راستای برگزا ری آزمونهای کلاسی ، هفتگی ، میان دوره ها و پایان ترم .

25-ارائه لیستهای نمرات به دبیران و دریافت بموقع جهت آماده سازی و ارائه بموقع کارنامه ها .

26-دریافت طرح درس از دبیران و تطبیق با اصول کار در آموزش و پرورش و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن .

27-نظارت دقیق بر امر تصحیح اوراق امتحانی توسط دبیر مربوطه .

28-مشاوره فردی و یا گروهی دانش آموزان در زمینه امور تحصیلی .

29-تشکیل پرونده های تحصیلی و آموزشی برای هر دانش آموز و ثبت دقیق همه فعالیتهای درسی و مشاوره ای دانش آموز و ثبت صورت جلسه کلیه گفتگوهای انجام شده با ولی دانش آموز .

30-برنامه ریزی و برپایی کلاسهای تقویتی و فوق برنامه های درسی .

31-شناسایی دانش آموزان ضعیف درسی و برنامه ریزی در جهت بهبود وضیت آنان .

32-دعوت از اولیاء ( بصورت موردی) جهت ملاقات با آنها در مورد وضعیت تحصیلی فرزندانشان.

33-شرکت در جلسات انجمن اولیاء و مربیان.

34-ارائه کارنامه به اولیاء به طور انفرادی و صحبت با هر یک جداگانه توسط مشاور هر پایه.

35-اطلاع رسانی به موقع در مورد وضعیت درسی و اخلاقی به اولیاء در مورد وضعیت تحصیلی وتبیتی فرزندانشان 


شرح وظیفه معاون پرورشی

معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه زیرنظر مدیر، به برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت و ارزشیابی و پیگیری اجرای فعالیتهای پرورشی مبادرت نموده و علاوه بر تصدی همه فعالیتهای پرورشی، برای مشارکت دانش آموزان، معلمان و سایر کارکنان و اولیاء زمینه سازی و تدبیر  می نماید.

 

توسعه وترویج فرهنگ ومعارف غنی اهل بیت علیهم السلام

توجه مستمر به منویات و رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری و اهداف هشت گانه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و سیاستهای پرورشی جامعه تعلیمات اسلامی و برنامه ریزی برای تحقق آنها متناسب با ویژگیهای مدرسه و دانش آموزان، پس از تصویب شورای مدرسه.

تهیه و تدوین برنامه سالانه (برنامه عمل)بخش پرورشی، و تقویم فعالیتهای پرورشی مدرسه با استفاده از نیازسنجی و مشورت، و براساس شیوه نامه های ابلاغی و ارائه به شورای مدرسه برای تصویب.

هماهنگی و ارتباط منظم با مسؤولان ذیربط اداری و حضور در جلسات و همایشهای حوزه های پرورشی و آموزشی.

اهتمام برای اقامه نمازجماعت و اعتلای فعالیتهای قرآنی و تعظیم شعائر دینی و انقلابی در مدرسه.

برنامه ریزی جهت آموزشهای لازم پیرامون مساله بلوغ به دانش آموزان وخانواده های آنان وبرگزاری جشن تشرف

دعوت از معلمان داوطلب و هماهنگی برای ایفای نقش فعال تر پرورشی آنان در مدرسه و خارج مدرسه و نیز هماهنگی با معلمان پیشکسوت با هدف بهره گیری از همکاری آنان برای تعمیم فعالیتهای پرورشی در سایر معلمان و کارکنان مدرسه.

ایجاد محیط شاداب در مدرسه

جلب مشارکت فعال و ارتباط اثر بخش و صمیمی با دانش آموزان به صورت فردی و جمعی و همکاری فراگیر آنان در کلیه فعالیتهای پرورشی، بخصوص از طریق شورای دانش آموزی.

نظارت و ارزشیابی فعالیتهای پرورشی مدرسه و دانش آموزان و تلاش برای ارتقائ کیفیت آنها و تهیه و تنظیم گزارش از عملکرد پرورشی مدرسه برای اداره با رویکرد تحلیلی و ارزیابی کیفی.

اهتمام برای ارتقاء سلامت دانش آموزان،

شناسایی دانش آموزان نخبه ،فرهنگی، هنری، ورزشی، مهارتی و بسترسازی برای بهره گیری و حمایت و پشتیبانی از آنان با هدف تسهیل و تسریع مراحل رشد، براساس دستور العملهای مربوطه.

برنامه ریزی و اهتمام برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و پرورش خلاقیت و استعداد و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان و همکاری با سازمان دانش آموزی.

همکاری برای راه اندازی تشکلهای دانش آموزی مصوب در مدرسه و نظارت و هماهنگی فعالیتهای آنان براساس ضوابط و مقررات.

عضویت و حضور فعال و مؤثر در شورای مدرسه و نظارت بر حسن اجرای مصوبات این شورا در امور پرورشی

اجرای مراسم صبحگاهی ( قرآن ، دعا ، سرود ، مقاله و ... ) با همکاری مسئولین مدرسه .

آموزش نماز به دانش آموزان و آشنا کردن آنان با احکام نماز و آموزشهای لازم پیرامون مسائل اخلاقی .

برگزاری مراسم در ایام خاص ( اعیاد ، عزاداریها و ... ) با هماهنگی ستاد برنامه ریزی مدرسه .

تدریس در کلاس طبق دستورالعملهای صادره از وزارت آموزش و پرورش .

تهیه و تنظیم برنامه های تبلیغی مناسب در مورد مناسبتهای مختلف .

برگزاری سخنرانیهای کوتاه و ساده بمنظور آشنا نمودن دانش آموزان با مسائل اجتماعی ، سیاسی

تنظیم و اجرای برنامه های مسابقات قرآن و عترت  ، برنامه ریزی برای آماده کردن دانش آموزان جهت شرکت در این مسابقات با نظر مدیر مدرسه .

تشکیل کتابخانه و تهیه تامین لوازم و تهیه کتابهای متناسب با شرایط سنی دانش آموزان و فعال کردن کتابخانه بنحوی که همه دانش آموزان از آن بهرهمند شوند .

تنظیم برنامه جهت شرکت دادن دانش آموزان در مراسم مهم دینی و انقلابی مانند شرکت در نماز جمعه ، جشنها و سوگواریها و راه پیمائی های عمومی با هماهنگی ستاد برنامه ریزی و رعایت کلیه جوانب ایمنی .

همکاری با مدیر مدرسه در انجام فعالیتهای تربیتی ، اجتماعی دانش آموزان از طریق تشکیل گروهها و انجمنهای دانش آموزان با رعایت مقررات مربوط .

تهیه و تنظیم برنامه بازدیدها و اردوهای سازنده تربیتی

همکاری با مدیر و دیگر معلمان در بازدیدهای علمی دانش اموزان از مراکز صنعتی و علمی و خدماتی .

همکاری با مدیر مدرسه در جهت شناسائی ناهنجاریهای رفتاری و نارسائیهای اخلاقی و عاطفی و مشکلات خانوادگی دانش آموزان و کوشش جهت اصلاح و رفع مشکلات آنان .

نظارت بر نحوه رفتار و کردار و پوشش اسلامی دانش آموزان در داخل و خارج مدرسه براساس موازین و دستورالعملهای مربوط زیر نظر مدیر مدرسه .

همکاری با مدیر مدرسه در جهت تامین شرایط مطلوب بهداشتی و ایمنی دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اهتمام در پیشگیری از سوانح و رسانیدن کمکهای اولیه لازم برای افراد سانحه دیده .

شرکت در جلسات شورای معلمان وسایر شوراهائی که از سوی مدیر تعیین میشود با رعایت مقررات  .

ارائه گزارش کار به مدیر مدرسه و مسئولین امور تربیتی از طریق وی .


شرح وظیفه معاون فنآوری 

 1. بررسی ، مطالعه ، تحقق و پژوهش به منظور کسب مهارت‌های لازم و ارتقای علمی جهت ارایه کارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی
 2. ساماندهی و نظارت بر عملکرد تجهیزات حرارتی ، برودتی ، ایمنی و امنیت ، روشنایی ، الکتریکی ، الکترونیکی و مکانیکی سایت رایانه مدرسه و ارایه گزارش لازم به مدیر در جهت رفع نقایص موجود و افزایش ضریب ایمنی آنها به منظور حفاظت از اموال دولتی و جلوگیری از وقایع احتمالی
 3. نظارت بر وضعیت رایانه‌ها ، سرور و ارایه گزارش به مدیر در خصوص رفع عیب‌هایی که نیاز به حضور کارشناس مربوطه را دارد
 4. نصب و راه اندازی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری و به‌روزرسانی سیستم عامل‌ها ، اتصال به اینترنت و یا سایر شبکه های مجاز اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش به نحوی که سایت رایانه همواره قابلیت استفاده حداکثری را برای دانش‌آموزان و معلمین داشته باشد
 5. تهیه آرشیو منظم و منسجم و نگهداری مناسب از نرم‌افزار و محتواهای آموزشی و پرورشی (معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش) به نحوی دانش‌آموزان و معلمین بتوانند به آن دسترسی آسان داشته و از آن استفاده مطلوب نمایند
 6. نظارت ، به‌روزرسانی اخبار و اطلاعات ، حفظ و نگهداری و کنترل محتواهای موجود در وب‌سایت مدرسه به نحوی که همواره به‌روز و فاقد هرگونه اشکال فنی و یا محتوایی باشد
 7. اطلاع‌رسانی سریع به مدیر و سایر مسئولین ذیربط درزمان بروز وقایع احتمالی ( هک ، حمله‌های اینترنتی ، درج کلمات و اطلاعات نامناسب و ...) به منظور رفع مشکل و انجام پیگیری‌های مربوطه تا حصول نتیجه
 8. برپایی جشنواره تولید محتوای آموزشی و پرورشی در بین کارکنان و دانش آموزان مدرسه و ارائه برترین‌ها به اداره آموزش و پرورش منطقه / شهرستان مطابق با سیاست‌های ابلاغی وزارت متبوع
 9. همکاری با مدیر در خرید تجهیزات سایت رایانه
 10. تهیه و ثبت دفتر خلاصه فعالیت‌های سایت رایانه که توسط معلمین و دانش آموزان صورت می‌پذیرد
 11. همکاری در اجرای اوتوماسیون اداری تحت وب در واحدهای آموزشی و رفع مشکلات احتمالی به وجود آمده در سیستم
 12. اهتمام لازم در خصوص هوشمند نمودن مدرسه با هماهنگی مدیر برابر ضوابط و مقررات موجود
 13. راه‌اندازی ، نگهداری و به‌روزرسانی سیستم هوشمند ساعت حضور و غیاب به صورت تمام و کمال
 14. مدیریت اتاق سمعی و بصری
 15. تدریس علوم کامپیوتر در مدرسه (دوره اول و دوم)
 16. همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین وکارکنان آموزشگاه در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره یا دوره‌های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنها، و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های داخل و خارج از مدرسه
 17. همکاری در  تهیه برنامه‌های سالانه آموزشی با رعایت ضوابط از طریق مشارکت اولیاء، کارکنان و دانش‌آموزان
 18. همکاری در برنامه ریزی، نظارت و اجرای فعالیت‌های مرتبط با فناوری های نوین آموزشی و فراهم نمودن امکانات جهت برگزاری مسابقات رایانه ای
 19. همکاری در تأمین شرایط مناسب بهداشتی (عمومی، فردی و محیطی) و ایمنی دانش‌آموزان وکارکنان مدرسه در سایت رایانه
 20. حضورفعال درمدرسه قبل ا