http://bayanbox.ir/view/263405954590585756/2mobile.png

Tavvafi@gmail.com

فهرست این صفحه:

شرح وظیفه دبیران

شرح وظیفه معاون اجرایی

شرح وظیفه معاون آموزشی

شرح وظیفه مشاوره

شرح وظیفه معاون پرورشی

شرح وظیفه معاون فنآوری

شرح وظیفه معاون فنی

شرح وظیفه هنرآموزان(دبیر فنی)

شرح وظیفه سرپرست بخش(هنرستان)

شرح وظیفه استادکار

شرح وظیفه مدیر

شرح وظیفه مستخدم

شرح وظیفه سرایدار


شرح وظایف دبیران

1 – شروع درس در روز اول کاری در آغاز سال تحصیلی جدید

2- اتمام و دوره 60% کتاب تا آخر آذرماه و اتمام کل کتاب حداکثر تا پایان فروردین ماه

3- برنامه ریزی در ساعت درسی جهت پرسش ، بررسی تکالیف ، دوره ، حل تمرین ، ارائه درس جدید و استفاده بهینه از ساعت آموزشی در کلاس و ایجاد آمادگی در دانش آموزان جهت موفقیت در ارزشیابی های مستمر ماهانه .

4 – برگزاری ارزشیابی مستمر بصورت ماهانه و تصحیح بموقع اوراق امتحانی

5- استفاده از الگوهای جدید تدریس ، ایجاد تنوع در تدریس و انگیزه و خلاقیت در دانش آموزان

6- حضور و غیاب دانش آموزان در هر جلسه و تطبیق با غیبت ساعت اول

7- کنترل کیفی تکالیف یا تحقیقات ارائه شده قبل از تدریس و ارائه گزارش در دفتر کلاس

8- استفاده از ویدئو پرژکتور- وسایل کمک آموزشی متناسب با موضوع تدریس نظیر فیلم ، اسلاید و تدارک بازدید از اماکن مرتبط به تدریس .

9 - تفهیم درست و صحیح مطالب درسی به دانش آموزان

10 – استفاده از کلیه دانش آموزان در فرآیند آموزش

11 – انجام ارزشیابی پایانی در فرآیند یاددهی و یادگیری

12 – تعیین حیطه های شناختی در سئوالات ارائه شده ( دانش ، کاربرد ، درک فهم ، تجزیه و تحلیل)

13 – اجرای دقیق و منظم برنامه دوره درسی اردبیهشت ماه طبق برنامه واحد آموزش

14- تعیین تکالیف از کتاب درسی یا جزوه تکمیلی یا ارائه موضوعات تحقیقاتی

15 – ثبت برنامه تدریس ، نمرات و وضعیت آموزشی و انضباطی دانش آموزان در دفتر کلاسی و برگه گزارش روزانه جهت انعکاس به مدرسه و اولیای دانش آموزان

(لازم بذکر است که ثبت نمرات با ملاک مشخص در دفتر درج گردد و از بکار بردن علائم غیر معمول خودداری شود.)

16 – بررسی علل ضعف درسی دانش آموزان و ارائه راهنمایی های لازم به آن ها

17- پاسخ به سوالات مطرح شده توسط دانش آموزان در کلاس

18- توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان

19- ایجاد روابط سالم و توأم با احترام با دانش آموزان ، همکاران واولیا

20- ادار ه کلاس به گونه ای که مزاحمتی برای سایر کلاسها نداشته باشد.

21- گروه بندی دانش آموزان و فعال کردن گروه ها و نظارت و هدایت و پیگیری فعالیت گروهی آنها با هماهنگی معاون

22 – تشکیل کلاسهای جبرانی در صورت نیاز ( مصادف با تعطیلات پیش بینی نشده و همچنین غیبت دبیر ) با هماهنگی مشاور پایه و معرفی دانش آموز ضعیف به ایشان

23- طرح سوالات پایان نوبت بر اساس استاندارد های ارائه شده از سوی آموزش و پرورش وتحویل فایل سئوالات به مشاور پایه ( در صورت وجود دبیر هم رشته همکاری با وی در طراحی سوالات )

24- ارجاع دانش آموزان در صورت وجود مشکلات درسی و اخلاقی به مشاور پایه

25- خودداری از تماس ویا دعوت از اولیا (مگر با نظر مشاور پایه )و رفتن به منزل دانش آموزان و دادن شماره تلفن به آنها

26- پذیرش تدریس خصوصی دانش آموز، تحت هر شرایطی ممنوع می باشد.

27- شرکت درمراسم و برنامه های مدرسه

28- حضور به موقع در کلاس ومدرسه و خروج به موقع از آن

29- پرهیز از هر گونه غیبت از مدرسه وکلاس درس (دبیر محترم در صورت پیش آمدن غیبت به هر دلیل موظف به جبران آن در زمان مناسب بنا به تشخیص مشاور پایه می باشد.)

30- شرکت به موقع و منظم در کلیه جلسات شورای دبیران(برنامه شوراهای دبیران جهت جلوگیری از تداخل در تابستان تقدیم خواهد شد)

31- امضاء دفتر حضور و غیاب دبیران بصورت روزانه –

32- همکاری با کادر اجرایی مدرسه -

33 – عدم صدور اجازه ی خروج دانش آموزان از کلاس غیر از مواقع ضروری و مطلع نمودن معاون درصورت غیبت طولانی دانش آموز

34-استفاده از تلفن همراه (تماس –پاسخگویی و یا ارسال پیامک ) در ساعات درسی جهت جلوگیری از تضییع حقوق دانش آموزان ممنوع می‌باشد.


شرح وظایف معاون اجرایی

 1. همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره ی تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ،‌دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه .
 2. ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آنها .
 3. همکاری در برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه برای ایفای نقش تربیتی .
 4. همکاری در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات .
 5. همکاری در جهت حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ،‌فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها
 6. همکاری در برنامه ریزی ،‌نظارت و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر نظیر مراسم آغازین ،‌مناسبت ها ، ایام ا... ، نماز جماعت ، فعالیت های قرآنی و گروهی و مسابقات فرهنگی ،‌هنری و ورزشی ، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی .
 7. توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های مربوط ،‌گردهمایی ها ، جشنواره ها  و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات .
 8. تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش آموزان .
 9. همکاری در ایجاد زمینه برای بهبود وضعیت دانش آموزانی که دچارناهنجاری های رفتاری – اخلاقی، ‌نارسایی های جسمانی و مشکلات خانوادگی می با شند ، با حفظ اصل رازداری و در صورت لزوم معرفی آنها به مدیر جهت اقدامات مقتضی .
 10. مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان .
 11. حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز کار روزانه و مادامی که برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط .
 12. همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ( گروه های آموزشی و شوراهای مدرسه ، انجمن اولیا و مربیان ،‌شورای معلمان و شورای دانش آموزی و ... ) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضا و نیز نگهداری سوابق و صورت جلسات مربوط .
 13. همکاری با مدیر در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز ، توسعه و حفظ و نگهداری اموال ،‌فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی .
 14. برنامه ریزی ، ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط .
 15. اطلاع رسانی و اجرای بخشنامه ها ،‌دستورالعمل ها ، آیین نامه ها ، شیوه نامه ها و ... ارجاعی از سوی مدیر در چارچوب وظایف محوله .
 16. تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدرسه یا همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر
 17. پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع به والدین ،‌دانش آموزان ، کارکنان و سایر مراجعین برابر ضوابط و مقررات .
 18. انجام کلیه امور مربوط به کار با سامانه های الکترونیکی ( بکفای تحت وب ، دانش آموزی, وب سایت مدرسه و کار با سیستم مدبر و ... )
 19. ارائه ی طرح های مناسب جهت تسهیل امور مدرسه 
 20.  امضاء به موقع دفتر حضور و غیاب و پیگیری امضا دفتر توسط دیگر همکاران
 21.  نظارت ، کنترل و ایجاد نظم در برگزاری مراسم ها و نظارت بر رفتار دانش آموزان در ساعات تفریح 
 22.  نظارت بر بهداشت و پو شش دانش آموزان
 23.  به عهده گرفتن مسئولیت مدرسه در غیاب مدیر و معاون
 24.  مدیریت بر اداره کلاس در غیاب معلم مربوطه
 25.  مراقبت و رسیدگی به ورود و خروج دانش آموزان در ساعات آموزشی
 26.  نظارت و مراقبت مستقیم بر نحوه رفتار و حرکات و طرز پوشش دانش آموزان در دبیرستان
 27.  ایجاد نظم و نظارت در برگزاری امتحانات و تصحیح اوراق امتحانی
 28.  ارائه طرح های جدید و به روز جهت ارتقاء امور انضباطی
 29.  ابتکار در جهت ایجاد شادابی و نشاط در مدرسه
 30.  ارائه شیوه های مطلوب جهت ارتباط مناسب با اولیاء و دانش‌آموزان
 31.  خلاقیت در ارائه روشهای تشویق و تنبیه در چهارچوب مقررات مدرسه
 32.  آگاه نمودن مسئولین مدرسه از مشکلات اخلاقی و انضباطی دانش‌آموزان
 33.  به کارگیری ادبیات ارتباطی مناسب میان همکاران ، اولیاء و دانش‌آموزان
 34.  ارائه گزارش دقیق به مدیر نسبت به مواردی که در طول روز در مدرسه رخ می دهد  
 35.  نظارت بر کار و فعالیتهای خدمتگزاران ـ سرایدار ـ نگهبان و دیگر عوامل خدماتی مدرسه ـ مراقبت در حفظ نظافت و وضع بهداشتی و ایمنی مدرسه و دانش آموزان و اعمال کوشش های مستمر به منظور پیشگیری از بروز ضعف و کمبود در این زمینه ها و چاره جوئی نارسائی ها در هر مورد و فراهم کردن موجبات کمکهای اولیه و درمان در موارد لازم .

شرح وظیفه مشاور و معاون آموزشی

1-خدمت تمام وقت در مدرسه و حداقل 12 ساعت تدریس دروس مرتبط در هفته.

2-تدریس واحدهای درسی که براساس ضوابط بر عهده مشاور می باشد از جمله دروس برنامه ریزی تحصیلی، شغلی و مهارتهای زندگی.و....

3-تنظیم پرونده مشاوره ای برای دانش آموزان.

4-مطالعه و بررسی وضعیت دانش آموزان با استفاده از عملکرد تحصیلی و پرونده تحصیلی آنان و ارتباط با سایر عوامل آموزشی و پرورشی مدرسه

5-انجام مصاحبه مشاوره ای با دانش آموزان به منظور رشد و ارتقای مهارتهای تحصیلی و راهنمایی آنان در انتخاب رشته تحصیلی، متناسب با شرایط و امکانات فردی و محیطی.

6-ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و اطلاع رسانی به دانش آموزان به منظور طرح ریزی شغلی با استفاده از روشها و ابزارهای مناسب.

7-اطلاع رسانی به دانش آموزان و خانواده ها در زمینه منابع و امکانات تحصیلی و شغلی با استفاده از نشریات، بروشورها و ... .

8-مطالعه وضعیت رفتاری دانش آموزان از طریق مشاهده، ارتباط با والدین و سایر عوامل آموزشی و پرورشی واحد آموزشی مربوط و سایر منابع و روش ها.

9-مطالعه پرونده مشاوره ای دانش آموزان و استفاده از آن در ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره و اطلاع رسانی در زمینه استعدادها و توانمندی های آنان و برنامه ریزی در زمینه بهداشت روان دانش آموزان.

10-مطالعه و پژوهش در زمینه نیازها و مسائل و مشکلات دانش آموزان و استفاده از نتایج آنها در امور بهداشت و روان.

11-برنامه ریزی به منظور تأمین و ارتقاء بهداشت روان و پیشگیری و کمک به حل مشکلات روانی، اجتماعی دانش آموزان با استفاده از مشارکت کارکنان واحد آموزشی، خانواده، دانش آموزان و سایر منابع.

12-ارزیابی فضای روانی، اجتماعی واحد آموزشی و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی.

13-اجرا، و تجزیه و تحلیل آزمون های روان شناختی و تست ها و پرسش های استعداد، رغبت، شخصیت و ترسیم نیم رخ و ثبت نتایج آنها در پرونده مشاوره‌ای

14-برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی با دانش آموزان و آموزش روشهای مقابله با مشکلات رفتاری و ارتباط های بین فردی به منظور سازگاری شخصی و اجتماعی و کمک در حل مشکلات آنان.

15-شناسایی دانش آموزان که به طور ویژه به خدمات راهنمایی و مشاوره نیاز دارند(از جمله دانش آموزان در معرض خطر،و...) و انجام مداخلات روان شناختی.

16-تهیه و ارائه گزارش آمار تنوع و فراوانی مشکلات روانی اجتماعی دانش آموزان واحد آموزش به مراجع ذیربط.

17-ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به خانواده ها در ارتباط با مسایل و مشکلات دانش آموزان.

18-شرکت در جلسات و دوره های آموزشی و توجیهی هسته ها، مراکز مشاوره، انجمن ها و شوراهای واحد آموزشی ذیربط، جهت ارتقاء و هماهنگ ساختن فعالیت های مربوط.

19-کنترل دفاتر دبیران ( تعداد نمرات قابل قبول باشد نمره امتحانات کوتاه وارد شده باشد – معدل هر نوبت امتحانات گرفته شده باشد غیبت دانش‌آموزان ثبت شده و حتماً در جلسه آینده پی‌گیری و از درس پرسیده شود. هر دو هفته یک‌بار این نظارت صورت گیرد.)
20-برنامه ریزی درسی و مطالعه ای با توجه به خصوصیت فردی هر دانش اموز به صورت فردی یا گروهی .

21-پیگیری وضعیت تحصیلی و روند آموزشی دانش آموزان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و مدیریت .

22-هم فکری و تشریک مساعی با دبیران و مدیریت مدرسه در راستای بهبود کمی و کیفی روند آموزشی مدرسه .

23-تحلیل فردی و گروهی آزمونهای کلاسی و هفتگی و رسم نمودار های مربوطه در جهت درک بهتر کار دانش اموز  .

24-برنامه ریزی در راستای برگزا ری آزمونهای کلاسی ، هفتگی ، میان دوره ها و پایان ترم .

25-ارائه لیستهای نمرات به دبیران و دریافت بموقع جهت آماده سازی و ارائه بموقع کارنامه ها .

26-دریافت طرح درس از دبیران و تطبیق با اصول کار در آموزش و پرورش و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن .

27-نظارت دقیق بر امر تصحیح اوراق امتحانی توسط دبیر مربوطه .

28-مشاوره فردی و یا گروهی دانش آموزان در زمینه امور تحصیلی .

29-تشکیل پرونده های تحصیلی و آموزشی برای هر دانش آموز و ثبت دقیق همه فعالیتهای درسی و مشاوره ای دانش آموز و ثبت صورت جلسه کلیه گفتگوهای انجام شده با ولی دانش آموز .

30-برنامه ریزی و برپایی کلاسهای تقویتی و فوق برنامه های درسی .

31-شناسایی دانش آموزان ضعیف درسی و برنامه ریزی در جهت بهبود وضیت آنان .

32-دعوت از اولیاء ( بصورت موردی) جهت ملاقات با آنها در مورد وضعیت تحصیلی فرزندانشان.

33-شرکت در جلسات انجمن اولیاء و مربیان.

34-ارائه کارنامه به اولیاء به طور انفرادی و صحبت با هر یک جداگانه توسط مشاور هر پایه.

35-اطلاع رسانی به موقع در مورد وضعیت درسی و اخلاقی به اولیاء در مورد وضعیت تحصیلی وتبیتی فرزندانشان 


شرح وظیفه معاون پرورشی

معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه زیرنظر مدیر، به برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت و ارزشیابی و پیگیری اجرای فعالیتهای پرورشی مبادرت نموده و علاوه بر تصدی همه فعالیتهای پرورشی، برای مشارکت دانش آموزان، معلمان و سایر کارکنان و اولیاء زمینه سازی و تدبیر  می نماید.

 

توسعه وترویج فرهنگ ومعارف غنی اهل بیت علیهم السلام

توجه مستمر به منویات و رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری و اهداف هشت گانه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و سیاستهای پرورشی جامعه تعلیمات اسلامی و برنامه ریزی برای تحقق آنها متناسب با ویژگیهای مدرسه و دانش آموزان، پس از تصویب شورای مدرسه.

تهیه و تدوین برنامه سالانه (برنامه عمل)بخش پرورشی، و تقویم فعالیتهای پرورشی مدرسه با استفاده از نیازسنجی و مشورت، و براساس شیوه نامه های ابلاغی و ارائه به شورای مدرسه برای تصویب.

هماهنگی و ارتباط منظم با مسؤولان ذیربط اداری و حضور در جلسات و همایشهای حوزه های پرورشی و آموزشی.

اهتمام برای اقامه نمازجماعت و اعتلای فعالیتهای قرآنی و تعظیم شعائر دینی و انقلابی در مدرسه.

برنامه ریزی جهت آموزشهای لازم پیرامون مساله بلوغ به دانش آموزان وخانواده های آنان وبرگزاری جشن تشرف

دعوت از معلمان داوطلب و هماهنگی برای ایفای نقش فعال تر پرورشی آنان در مدرسه و خارج مدرسه و نیز هماهنگی با معلمان پیشکسوت با هدف بهره گیری از همکاری آنان برای تعمیم فعالیتهای پرورشی در سایر معلمان و کارکنان مدرسه.

ایجاد محیط شاداب در مدرسه

جلب مشارکت فعال و ارتباط اثر بخش و صمیمی با دانش آموزان به صورت فردی و جمعی و همکاری فراگیر آنان در کلیه فعالیتهای پرورشی، بخصوص از طریق شورای دانش آموزی.

نظارت و ارزشیابی فعالیتهای پرورشی مدرسه و دانش آموزان و تلاش برای ارتقائ کیفیت آنها و تهیه و تنظیم گزارش از عملکرد پرورشی مدرسه برای اداره با رویکرد تحلیلی و ارزیابی کیفی.

اهتمام برای ارتقاء سلامت دانش آموزان،

شناسایی دانش آموزان نخبه ،فرهنگی، هنری، ورزشی، مهارتی و بسترسازی برای بهره گیری و حمایت و پشتیبانی از آنان با هدف تسهیل و تسریع مراحل رشد، براساس دستور العملهای مربوطه.

برنامه ریزی و اهتمام برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و پرورش خلاقیت و استعداد و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان و همکاری با سازمان دانش آموزی.

همکاری برای راه اندازی تشکلهای دانش آموزی مصوب در مدرسه و نظارت و هماهنگی فعالیتهای آنان براساس ضوابط و مقررات.

عضویت و حضور فعال و مؤثر در شورای مدرسه و نظارت بر حسن اجرای مصوبات این شورا در امور پرورشی

اجرای مراسم صبحگاهی ( قرآن ، دعا ، سرود ، مقاله و ... ) با همکاری مسئولین مدرسه .

آموزش نماز به دانش آموزان و آشنا کردن آنان با احکام نماز و آموزشهای لازم پیرامون مسائل اخلاقی .

برگزاری مراسم در ایام خاص ( اعیاد ، عزاداریها و ... ) با هماهنگی ستاد برنامه ریزی مدرسه .

تدریس در کلاس طبق دستورالعملهای صادره از وزارت آموزش و پرورش .

تهیه و تنظیم برنامه های تبلیغی مناسب در مورد مناسبتهای مختلف .

برگزاری سخنرانیهای کوتاه و ساده بمنظور آشنا نمودن دانش آموزان با مسائل اجتماعی ، سیاسی

تنظیم و اجرای برنامه های مسابقات قرآن و عترت  ، برنامه ریزی برای آماده کردن دانش آموزان جهت شرکت در این مسابقات با نظر مدیر مدرسه .

تشکیل کتابخانه و تهیه تامین لوازم و تهیه کتابهای متناسب با شرایط سنی دانش آموزان و فعال کردن کتابخانه بنحوی که همه دانش آموزان از آن بهرهمند شوند .

تنظیم برنامه جهت شرکت دادن دانش آموزان در مراسم مهم دینی و انقلابی مانند شرکت در نماز جمعه ، جشنها و سوگواریها و راه پیمائی های عمومی با هماهنگی ستاد برنامه ریزی و رعایت کلیه جوانب ایمنی .

همکاری با مدیر مدرسه در انجام فعالیتهای تربیتی ، اجتماعی دانش آموزان از طریق تشکیل گروهها و انجمنهای دانش آموزان با رعایت مقررات مربوط .

تهیه و تنظیم برنامه بازدیدها و اردوهای سازنده تربیتی

همکاری با مدیر و دیگر معلمان در بازدیدهای علمی دانش اموزان از مراکز صنعتی و علمی و خدماتی .

همکاری با مدیر مدرسه در جهت شناسائی ناهنجاریهای رفتاری و نارسائیهای اخلاقی و عاطفی و مشکلات خانوادگی دانش آموزان و کوشش جهت اصلاح و رفع مشکلات آنان .

نظارت بر نحوه رفتار و کردار و پوشش اسلامی دانش آموزان در داخل و خارج مدرسه براساس موازین و دستورالعملهای مربوط زیر نظر مدیر مدرسه .

همکاری با مدیر مدرسه در جهت تامین شرایط مطلوب بهداشتی و ایمنی دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اهتمام در پیشگیری از سوانح و رسانیدن کمکهای اولیه لازم برای افراد سانحه دیده .

شرکت در جلسات شورای معلمان وسایر شوراهائی که از سوی مدیر تعیین میشود با رعایت مقررات  .

ارائه گزارش کار به مدیر مدرسه و مسئولین امور تربیتی از طریق وی .


شرح وظیفه معاون فنآوری 

 1. بررسی ، مطالعه ، تحقق و پژوهش به منظور کسب مهارت‌های لازم و ارتقای علمی جهت ارایه کارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی
 2. ساماندهی و نظارت بر عملکرد تجهیزات حرارتی ، برودتی ، ایمنی و امنیت ، روشنایی ، الکتریکی ، الکترونیکی و مکانیکی سایت رایانه مدرسه و ارایه گزارش لازم به مدیر در جهت رفع نقایص موجود و افزایش ضریب ایمنی آنها به منظور حفاظت از اموال دولتی و جلوگیری از وقایع احتمالی
 3. نظارت بر وضعیت رایانه‌ها ، سرور و ارایه گزارش به مدیر در خصوص رفع عیب‌هایی که نیاز به حضور کارشناس مربوطه را دارد
 4. نصب و راه اندازی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری و به‌روزرسانی سیستم عامل‌ها ، اتصال به اینترنت و یا سایر شبکه های مجاز اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش به نحوی که سایت رایانه همواره قابلیت استفاده حداکثری را برای دانش‌آموزان و معلمین داشته باشد
 5. تهیه آرشیو منظم و منسجم و نگهداری مناسب از نرم‌افزار و محتواهای آموزشی و پرورشی (معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش) به نحوی دانش‌آموزان و معلمین بتوانند به آن دسترسی آسان داشته و از آن استفاده مطلوب نمایند
 6. نظارت ، به‌روزرسانی اخبار و اطلاعات ، حفظ و نگهداری و کنترل محتواهای موجود در وب‌سایت مدرسه به نحوی که همواره به‌روز و فاقد هرگونه اشکال فنی و یا محتوایی باشد
 7. اطلاع‌رسانی سریع به مدیر و سایر مسئولین ذیربط درزمان بروز وقایع احتمالی ( هک ، حمله‌های اینترنتی ، درج کلمات و اطلاعات نامناسب و ...) به منظور رفع مشکل و انجام پیگیری‌های مربوطه تا حصول نتیجه
 8. برپایی جشنواره تولید محتوای آموزشی و پرورشی در بین کارکنان و دانش آموزان مدرسه و ارائه برترین‌ها به اداره آموزش و پرورش منطقه / شهرستان مطابق با سیاست‌های ابلاغی وزارت متبوع
 9. همکاری با مدیر در خرید تجهیزات سایت رایانه
 10. تهیه و ثبت دفتر خلاصه فعالیت‌های سایت رایانه که توسط معلمین و دانش آموزان صورت می‌پذیرد
 11. همکاری در اجرای اوتوماسیون اداری تحت وب در واحدهای آموزشی و رفع مشکلات احتمالی به وجود آمده در سیستم
 12. اهتمام لازم در خصوص هوشمند نمودن مدرسه با هماهنگی مدیر برابر ضوابط و مقررات موجود
 13. راه‌اندازی ، نگهداری و به‌روزرسانی سیستم هوشمند ساعت حضور و غیاب به صورت تمام و کمال
 14. مدیریت اتاق سمعی و بصری
 15. تدریس علوم کامپیوتر در مدرسه (دوره اول و دوم)
 16. همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین وکارکنان آموزشگاه در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره یا دوره‌های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنها، و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های داخل و خارج از مدرسه
 17. همکاری در  تهیه برنامه‌های سالانه آموزشی با رعایت ضوابط از طریق مشارکت اولیاء، کارکنان و دانش‌آموزان
 18. همکاری در برنامه ریزی، نظارت و اجرای فعالیت‌های مرتبط با فناوری های نوین آموزشی و فراهم نمودن امکانات جهت برگزاری مسابقات رایانه ای
 19. همکاری در تأمین شرایط مناسب بهداشتی (عمومی، فردی و محیطی) و ایمنی دانش‌آموزان وکارکنان مدرسه در سایت رایانه
 20. حضورفعال درمدرسه قبل از آغاز به کار روزانه و مادامی که برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط
 21. اجرای بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها و... ارجاعی از سوی مدیر در چارچوب وظایف محوله
 22. تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم درخصوص فعالیت های مدرسه با همکاری و مشارکت عوامل مربوط و ارائه به مدیر
 23. تحویل اسناد و صورت اموال و وسایل مربوطه ( سایت رایانه ، آزمایشگاه و کارگاه )  درصورت تغییرسمت به مسئول مربوط طبق مقررات
 24. نصب ویروس یاب و سایر ابزارهای کنترلی بر روی سیستم های مدرسه و سایت رایانه و بروز رسانی آنها
 25. دقت و اطمینان از ضریب ایمنی وب سایت و امنیت اطلاعات اختصاصی مدرسه ، دانش آموزان و ... که بر روی وب سایت مدرسه قرار می گیرد به نحوی که افراد غیر نتوانند به این اطلاعات دسترسی یافته و رعایت حریم خصوصی افراد لحاظ گردد. در هاست و دامین داخلی رعایت سطح دسترسی ها حتما در اولویت قرار گیرد
 26. برگزاری جلسات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای کارکنان و والدین در خصوص نحوه نظارت بر استفاده دانش آموزان از رایانه و ... و خطرات و وقایعی که ممکن است برای دانش آموزان در استفاده از این ابزار و فضای مجازی حادث گردد
 27. همکاری با معاون اجرایی مدرسه هنگام ثبت نام دانش آموزان در سامانه سناد و تغذیه فرم های 600 بکفا
 28. انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم

شرح وظایف مستخدم

1ـ حضور در محل خدمت حداقل یک ساعت قبل از شروع کار رسمی مدرسه و خروج از آن پس از اتمام ساعات کارمشخص و توافق شده و نظافت کامل اُطاقها و محوطه محل کار براساس تقسیم کار در تمام اوقات مقرر ضمن سال و در تابستان   

2-مراقبت بر بسته بودن تمامی دربهاو پنجره ها ی کلاسها و اماکن مدرسه قبل از خروج.

3-مراقبت در تمیز نگهداشتن دائمی کلاسها و سالنها و سرویسهای بهداشتی ، شیشه هاو حیاط واحد آموزش کلیه اماکن مدرسه.

4- مراقبت در حفظ و نگهداری لوازم و اثاثیه و در صورت لزوم دادن گزارش لازم به مدیر مربوط و جلوگیری از خروج اموال از مدرسه بدون مجوز

5- گزارش به موقع به مسؤولین ذیربط در مورد اماکن و تأسیساتی که از حیث تعمیرات نیاز فوری به اصلاح و یا ترمیم دارند.

6- مراقبت و بازدید ساختمان و تأسیسات به هنگام شب و در صورت لزوم دادن گزارش به مسؤول مربوط.

7- بررسی ساختمان و تأسیسات و بازدید مرتب پشت بام ها و آبریزگاهها و گزارش به موقع به مراجع مربوط جهت پیشگیری از هر گونه خطرات و حوادث و خسارات احتمالی.

8- مراقبت در حفظ شرایط ایمنی از لحاظ ورود و خروج اشخاص و بازدید و کنترل مواردی که ممکن است به بروز حوادثی منتهی شود.

9- همکاری با اولیاء مدرسه و متصدیان دفتری در کلیه امور مربوط به مدرسه در ارتباط با وظایف مقرر.

10- رعایت مراتب ادب و اخلاق اسلامی و مراقبت در رفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعالیتهای روزانه بخصوص با دانش آموزان و اولیاء آنان و خودداری از هرگونه داد و ستد با دانش آموزان.

11- سرایدار موظف است تعلیمات لازم در مورد آتش نشانی و دیگر ضرورتهای مربوط به حفظ ایمنی محیط را با شرکت در دوره های آموزشی مربوط فراگیرد.

12- خدمتگزاران و سرایدار مدرسه زیر نظر مدیر و معاون مدرسه انجام وظیفه می کنند و در اجرای وظایف خود در برابر مدیر مدرسه مسؤول هستند.

13- انجام سایر امور ارجاعی مربوط عنداللزوم.


شرح وظایف سرایدار

1- بیتوته نمودن در واحد متبوع

2ـ حضور در محل خدمت حداقل یک ساعت قبل از شروع کار رسمی مدرسه و خروج از آن پس از اتمام ساعات کارمشخص و توافق شده و نظافت کامل اُطاقها و محوطه محل کار براساس تقسیم کار در تمام اوقات مقرر ضمن سال و در تابستان   

3-مراقبت بر بسته بودن تمامی دربهاو پنجره ها ی کلاسها و اماکن مدرسه قبل از خروج.

4-مراقبت در تمیز نگهداشتن دائمی کلاسها و سالنها و سرویسهای بهداشتی ، شیشه هاو حیاط واحد آموزش کلیه اماکن مدرسه.

5- مراقبت در حفظ و نگهداری لوازم و اثاثیه و در صورت لزوم دادن گزارش لازم به مدیر مربوط و جلوگیری از خروج اموال از مدرسه بدون مجوز

6- گزارش به موقع به مسؤولین ذیربط در مورد اماکن و تأسیساتی که از حیث تعمیرات نیاز فوری به اصلاح و یا ترمیم دارند.

7- مراقبت و بازدید ساختمان و تأسیسات به هنگام شب و در صورت لزوم دادن گزارش به مسؤول مربوط.

8- بررسی ساختمان و تأسیسات و بازدید مرتب پشت بام ها و آبریزگاهها و گزارش به موقع به مراجع مربوط جهت پیشگیری از هر گونه خطرات و حوادث و خسارات احتمالی.

9- مراقبت در حفظ شرایط ایمنی از لحاظ ورود و خروج اشخاص و بازدید و کنترل مواردی که ممکن است به بروز حوادثی منتهی شود.

10- همکاری با اولیاء مدرسه و متصدیان دفتری در کلیه امور مربوط به مدرسه در ارتباط با وظایف مقرر.

11- رعایت مراتب ادب و اخلاق اسلامی و مراقبت در رفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعالیتهای روزانه بخصوص با دانش آموزان و اولیاء آنان و خودداری از هرگونه داد و ستد با دانش آموزان.

12- سرایدار موظف است تعلیمات لازم در مورد آتش نشانی و دیگر ضرورتهای مربوط به حفظ ایمنی محیط را با شرکت در دوره های آموزشی مربوط فراگیرد.

13- خدمتگزاران و سرایدار مدرسه زیر نظر مدیر و معاون مدرسه انجام وظیفه می کنند و در اجرای وظایف خود در برابر مدیر مدرسه مسؤول هستند.

14- انجام سایر امور ارجاعی مربوط عنداللزوم.


شرح وظایف مدیر

 1 ـ نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای فوق برنامه و مراقبت در پیشرفت امور آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه بر مبنای برنامه های مصوب.

 2 ـ هدایت و همکاری با کارکنان آموزشی و اداری در حسن اجرای برنامه ها و وظایف مصوب و راهنمائی آنان در جهت هماهنگ ساختن فعتلیتهای روزانه و نیل به کیفیت مطلوی جریان کار آموزشی، تربیتی و اداری مدرسه.

 3 ـ اقدام به تشکیل شوراها بویژه شورای معلمان و گروههای آموزشی، پرورشی و نظارت مستقیم بر فعالیت آنان از طریق شرکت مستمر در جلسات مربوط و ارسال پیشنهادهای ارائه شده به اداره متبوع جهت اقدام لازم.

 4 ـ تشکیل جلسات عمومی اولیاء دانش آموزان و کلاسهای آموزش خانواده برای آنان.

 5 ـ اقدام به تشکیل انجمن اولیاء و مربیان کشور در جلب مشارکت اولیاء دانش آموزان در انجام امور واحد آموزشی و تشکیل جلسات و انجام فعالیتهای مربوط به آن بر طبق اساسنامه و دستورالعملهای صادره از طرف وزارت آموزش و پرورش و نظارت بر حسن اجرای وظایف انجمن اولیاء و مربیان.

 6 ـ حضور در کلاس درس معلمان ومربیان ومشاهده روش کاروتدریس آنان و مشاوره برای اصلاح پیشبرد روشها .

 7 ـ دعوت از روحانیوین و صاحبنظران و اساتید متعهد و اگاه به مسائل تعلیم و تربیت بمنظور انجام مشاوره و راهنمائی و ایجاد هماهنگی بین اولیاء و مربیان در اجرای شیوه های تربیتی و ارتقاء فکری علمی و ایمان کارکنان مدرسه با هماهنگی منطقه ذیربط.

 8 ـ بررسی و شناسائی معلمان و مربیان و دیگر کارکنان مدرسه که نیازمند به دوره های بازآموزی و کار آموزش هستند و معرفی آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم.

 9 ـ کوشش و تلاش مستمر در جهت رعایت موازین اسلامی از سوی کارکنان و دانش آموزان و آشنا کردن دانش آموزان با مسائل مذهبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه.

 10 ـ شرکت فعال در دوره های کارآموزی و گردهم آئیها جلسات پرورشی، آموزشی و اداری که از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای مربوط تشکیل میشود و کوشش در بهره گیری از نتایج بررسیها برای بهبود امور آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه از طریق طرح مسائل مربوط در شوراهای معلمان و مربیان و دیگر کارکنان.

 11 ـ نظارت بر رفتار و رابط دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اتخاذ روشها و تدابیری که همکاری و هماهنگی صمیمانه بین آنان را فراهم آورد.

 12 ـ کسب اطلاع مستمر و دقیق از پیشرفت یا عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان و همکاری و تبادل نظر با اولیاء و راهنمائی آنان جهت نیل به پیشرفت کار مدرسه و رفع دشواریها.

 13 ـ ابلاغ کتبی نتایج امتحان دانش آموزان و اعلام نظریات معلمین به اولیاء دانش آموزان بمنظور بررسی علل رشد یا افت تحصیلی.

 14 ـ کوشش در گسترش فضای مدرسه و تجهیز آن به نمازخانه، سالن سخنرانی، کتابخانه و وسایل ورزشی بهداشتی و وسایل آموزشی، پرورشی دیگر با بهره گیری از همکاری و خدمات فکری و اجرائی اولیاء و انجمن اولیاء و مربیان و افراد خیر.

 15 ـ نظارت و مراقبت در استفاده از وسایل کمک آموزشی و ثبت فعالیتهای انجام شده از سوی معلمان در دفاتر ذیربط و اهتمام در آماده نگهداشتن تجهیزات وسایل کار و امکانات برای استفاده مطلوب دانش آموزان و دخالت دادن و چگونگی فعالیت در دروس عملی در ارزشیابی.

 16 ـ کوشش در انجام فعالیتهای تربیتی و اجتماعی دانش آموزان از طریق تشکیل گروهها و انجمنها دانش آموزی با رعایت مقررات.

 17 ـ همکاری و هماهنگی با سایر سازمانها و نهادها براساس ضوابط مقرر.

 18 ـ اقدام به ایجاد محیطی کاملاً مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان به خدا و تقوی و پیشگیری از نفوذ آفات فکری و اخلاقی و شکوفا شدن استعدادها.

 19 ـ نظارت دقیق بر نحوه رفتار و کردار و پوشش اسلامی دانش اموزان در داخل و خارج از مدرسه براساس موازین و دستورالعملهای مربوط.

 20 ـ نظارت براجرای مراسم صبحگاهی و برگزاری نماز جماعت.

 21 ـ سعی در شناخت دانش آموزان کم بضاعت و ایجاد زمینه کمک با حفظ شئون و شخصیت آنان.

 22 ـ نظارت برحسن اجرای امتحانات کتبی، شفاهی و عملی و نحوه تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان از سوی معلمان.

 23 ـ اهتمام در مورد شناسائی دانش آموزانی که ناهنجاریهای رفتاری، نارسائیهای اخلاقی و مشکلات خانوادگی دارند با همکاری معلمان و اغدام در اصلاح و رفع مشکلات آنان به طرق مقتضی.

 24 ـ نظارت بر حسن اجرای امتحانات تشخیصی، تدریجی، پایانی دانش اموزان با رعایت مفاد آئین نامه و دستورالعملها.

 25 ـ ثبت نام بموقع دانش آموزان براساس آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده.

 26 ـ پیشنهاد سازمان آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه حداقل یکماه قبل از شروع سال تحصیلی به اداره آموزش و پرورش محل با توجه به درجه مدرسه و ضوابط مصوب سازمانی.

 27 ـ تقسیم کار با توجه به شرح وظایف افراد و تنظیم برنامه کار هفتگی کلاسها و ابلاغ بموقع ان به معلمان و دانش آموزان.

 28 ـ ابلاغ مفاد آئین نامه ها و شرح وظایف معلمان و کارکنان و بخشنامه ها و دستورالعمل های واصله به افراد ذیربط و نظارت و مراقبت کامل در اجرای آنها.

 29 ـ رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان و ثبت آن در دفتر مربوط و اعلام بموقع غیبت آنان به اداره آموزش و پرورش متبوع و کوشش در اداره کلاسها در صورت غیبت معلمان با همکاری معاون و دیگر معلمان و مربیان.

 30 ـ حضور در مدرسه حداقل نیمساعت قبل از شروع کار مدرسه و عدم خروج از آن مادامیکه تمام دانش آموزان و کارکنان خارج نشده اند مگر در موارد ضروری و استثنائی.

 31 ـ دایر نگهداشتن مدرسه در ایام تعطیلات فصلی طبق مقررات و دستورالعمل های صادره از وزارت آموزش و پرورش.

 32 ـ نظارت مستقیم و دقیق بر تهیه و تنظیم دفتر امتحانات، دفتر آمار، لیست مشخصات دانش آموزان و نتایج امتحانات و کارنامه تحصیلی و ارسال بموقع گزارشهای لازم به اداره آموزش و پرورش و تایید مندرجات دفاتر و بستن بموقع آنها و مراقبت و دستورالعمل های مربوط.

 33 ـ مراقبت در حفظ ساختمان و اموال و نظارت بر حسن اجرای امور مالی مدرسه و تنظیم دفاتر مربوط و اسناد لازم بر مبنای مقررات مالی، کوشش در آماده بودن سوابق برای بررسی مقامات مربوط.

 34 ـ مراقبت کامل در تامین شرایط مطلوب بهداشتی و ایمنی دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اهتمام در پیشگیری از سوانح و رساندن کمکهای اولیه برای افراد سانحه دیده و مطلع ساختن هرچه سریعتر اولیاء دانش آموزان و اداره آموزش و پرورش از جریان امر در هر مورد که اتفاقات غیر منتظره در مدرسه وقع یابد.

 35 ـ اتخاذ تدابیر لازم بمنظور مراقبت بر جریان فعالیتهای رسمی و جنبی آموزشی، پرورشی دانش آموزان اوقات رسمی و فوق برنامه.

 36 ـ نظارت بر حسن انجام وظایف کلیه کارکنانا مدرسه و تنظیم پرونده خدمت برای هر یک و ثبت چگونگی کار و رفتار و حضور و غیاب آنان بمنظور فراهم ساختن موجبات ارزشیابی مداوم کامل.

 37 ـ تشکیل جلسه شورای معلمان و انتخاب یکی از معلمان یا معاونین مدرسه بعنوان ناظر بر برگزاری امتحانات و همکاری با مدیر بمنظور حسن اجرای امتحانات.

 38 ـ تماس و ارتباط با اداره آموزش و پرورش بمنظور رفع مشکلات احتمالی کارکنان مدرسه و کوشش در زمینه رفع گرفتاری ها در حد اماکن.

 39 ـ شناسائی کارکنان علاقه مند، شایسته و فعال و معرفی به مقامات ذیربط جهت تقدیر و تشویق انان و همچنین شناسائی افراد کم کار و سهل انگار و خاطی و معرفی آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم.

 40 ـ پاسخگوئی به سئوالات اولیای دانش آموزان و دیگر مراجعان مربوط.

 41 ـ نظارت بر تنظیم و استفاده صحیحی و کامل از دفتر کلاسی روزانه دانش آموزان از سوی معلمان و مراقبت در نگهداری آن.

 42 ـ انجام وظایف کارکنان اداری مدرسه در غیاب آنان با همکاری دیگر کارکنان و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه.


شرح وظایف معاون فنی هنرستان

1- رعایت اصول و موازین اسلامی در انجام وظایف محوله.

2- همکاری با رئیس هنرستان و حضور به موقع در محل کار.

3- همکاری در امور پرورشی هنرستان.

4- نظارت بر امور دفتری و اداری و مراقبت در حسن انجام مربوط به ارسال و مراسلات هنرستان.

5- حضور در هنرستان قبل از شروع ساعت کار و رسیدگی و نظارت بر کلاسها.

6- انجام تمامی امور اداری هنرستان در غیاب رئیس هنرستان با رعایت مقررات مربوط و براساس اختیارات تفویض شده.

7- سعی در تزکیه و الگوسازی خویش و اسوه شدن برای هنرجویان و هنرآموزان و رعایت اصول اسلامی در رابطه با راهنمایی، ارشاد و تشویق هنرجویان.

8- اقدام به تهیه و تنظیم برنامه امتحانی براساس آئین نامه های مصوب و با نظر و همکاری هنرآموز آموزش عملی و مراقبت در حسن اجرای برنامه امتحانی و تهیه صورتجلسات مربوط و گزارش به رئیس هنرستان.

9- همکاری در انجام امور امتحانات با هنرآموز مربوط.

10- نظارت بر ثبت نام هنرجویان در غیاب رئیس هنرستان برابر بخشنامه های صادره.

11- مطلع نمودن تمامی همکاران از بخشنامه ها و دستور عملهای مربوط به طرق مقتضی.

12- اقدام به تهیه و تنظیم برنامه هفتگی با رعایت اظهار نظر هنرآموز آموزش عملی.

13-رسیدگی به ورود و خروج هنرجویان و ثبت غیبت های آنان در دفتر مخصوص و بررسی علت غیبت آنها.

14- اقدام به ارسال گزارش غیبت هنرجویان برای اولیای آنان بلافاصله.

15- مراقبت در مورد ثبت نمرات در فهرست مربوط و کارنامه های اصلی و دفتر امتحانات و رایانه.

16- نظارت بر امور مربوط به بایگانی هنرستان و معرفی هنرجویان سال آخر برای امتحانات نهایی طبق آئین نامه های ذیربط.

17- رسیدگی به وضع رفتاری هنرجویان در محیط هنرستان و عنداللزوم خارج از هنرستان.

18- اقدام به تشکیل به موقع کلاسها و کارگاهها.

19- اطلاع حضوری و کتبی در مورد رفتار و پیشرفت هنرجویان به والدین.

20- پاسخگویی به مراجعین و اولیاء هنرجویان.

21- نظارت بر کار سرایدار و نگهبان و بازدیدهای مرتب از ساختمانها از نظر اطمینان از ایمنی ساختمان، نظافت ساختمانهای آموزشی و آزمایشگاهها و سایر تأسیسات در صورت لزوم و اقدام مقتضی در رفع اشکالات موجود.

22- تهیه پیش نویس مکاتبات مربوطه، گزارشها و نظارت بر تهیه آمارهای ارسالی و غیره.

23- انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم.


شرح وظایف استادکار

1.رعایت تقوی اسلامی وتقوی خدمت.
2.همکاری مستمر با هنر اموز مربوط درانجام وظایف محوله .
3.آماده نگه داشتن محیط کار (کارگاه،سایر تأسیسات و...)به منظورانجام کار وآموزش روزانه.
4.نظارت بر حفظ ونگهداری وسایل ،ابزارکار،ماشین آلات وسایر ادوات مربوط به انجام کارهای فنی موجور درکارگاه .
5.حضور به موقع در کارگاه وهمکاری با هنرآموز رشته مربوط در تعلیم آموزشهای ذیربط به هنرجویان.
6.آموزش ،طرز استفاده از وسایل مورد نیاز به هنرجویان به طریق عملی وصحیح آن
7.قرار دادن مواد لازم مورد عمل در دسترس هنرجویان ونظارت براستفاده صحیح از آنها.
8.دقت ومراقبت درحفظ ابزار کارگاه وآماده نگه داشتن آنها برای تعلیم.
9.نصب وراه اندازی ماشین آلات تأسیسات جدید درکارگاه .
10.اقدام در تعمیر وسایل و ابزار ماشین های تحت اختیار درصورت لزوم واقدام لازم به منظور جلوگیری ازخطرات ناشی از کار .
11.همکاری با متصدی مراقبت از تأسیسات در تعمیر ،تنظیم وراه اندازی ماشین آلات .
12.نظارت در تحویل و تحویل وسایل مورد استفاده هنرجویان در آخروقت به انباردار.
13.گزارش مواد مشهوددر خرابی ماشین آلات به مسئولان مربوط ،مشارکت مستمر وفعالانه در امور آموزشی وتولید.
14.رعایت سایر امور مربوطه در صورت لزوم.


شرح وظایف هنرآموزان

1.هدایت تقوای اسلامی وتقوای خدمت.
2.همکاری با رئیس هنرستان در رابطه با انجام وظایف محوله در اجرای دستورات بر طبق بخشنامه ها و آیین نامه ها.
3.رعایت اصول اسلامی و سعی در تزکیه بیشتر و الگو سازی خویش و اسوه شدن برای هنرجویان.
4.همکاری با معاون و مسئول امور آموزشی در رابطه با انجام وظایف شغلی.
5.داشتن رفتار خوب و برادرانه و اسلامی با هنرجویان.
6.اشتغال به تدریس هفتگی طبق برنامه براساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش.
7.رعایت انضباط و مقررات اداری.
8.همکاری و تفاهم با سایر همکاران در زمینه های شغلی.
9.تهیه طرح تدریس برنامه ی آموزشی سال تحصیلی به منظور تخصیص مطالب برنامه به فواصل زمانی معین و ارائه ی یک نسخه آن در ابتدای سال تحصیلی به دفتر هنرستان.
10.تهیه برنامه ی زمان بندی برای دروس آموزشی عملی و تحویل آن به دفتر برای تکثیر و ارائه به هنرجویان.
11.رسیدگی به حضور و غیاب هنرجویان و ثبت تاخیر یا غیبت در دفتر مربوط.
12.برقراری حفظ نظم در کلاس درس و محیط آموزش عملی ( کارگاهها ،آزمایشگاهها ، اردوهها ، گردشها ی علمی و موسسات مورد بازدید ).
13.رسیدگی به تمرینات دروس فنی هنرجویان و کوشش در رفع مشکل آنان.
14.رسیدگی به کار عملی هنرجویان ( مهارتهای مختلف فنی )در حین کار و کوشش در رفع مشکلات آنان.
15.گروه بندی هنرجویان از نظر استعدادهای مختلف نظری و عملی برای پیشبرد وضع تحصیلی آنان در رابطه با دروس تئوری فنی و دروس عملی.
16.اماده کردن وسایل مورد نیاز برای آموزش عملی طبق برنامه ریزی قبلی قبل از شروع کار و تدریس و تشریح آن در کلاس درس یا در هر یک از قسمت ها یا بخش های آموزش عملی با همکاری مسولان ذیربط.
17.یادداشت فعالیت های انجام شده در دفتر مخصوص کارههای عملی هنر جویان در مورد تدریس نظری در دفتر کلاس.
18.تدریس آموزش عملی متناسب با آموزش اصول نظری مواد دروس فنی.
19.یادداشت نمره پرسش هنرجویان در دفتر کلاس و نمره ارزشیابی کار عملی در نمون برگ مخصوص کارههای عملی به طور مستمر.
20.شناسایی استعدادهای عملی هنر جویان.
21.پوشش مداوم در جهت تقویت هنر جویان در امور آموزشی.
22.تصحیح اوراق امتحانی و تسلیم ریز نمرات به مسئول مربوط ظرف مهلت مقرر.
23.مطلع ساختن اولیای هنرجویان از وضع تحصیلی و اخلاق فرزندانشان در طول سال تحصیلی از طریق مسولان ذیربط.
24.سنجش معلومات و یادگیری هنر جویان به طور مستمر.
25.شرکت در جلسات و شوراهای هنر آموزان ، شورای آموزشی و همکاری با سایر مسولین مربوط در زمینه ها ی مختلف آموزشی و پرورشی و شرکت در جلسات مشورتی.
26.پاسخگویی به سوالات اولیای هنر جویان.
27.انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم.


شرح وظایف سرپرست بخش

1.رعایت تقوی اسلامی و تقوی خدمت
2.تقسیم برنامه عملی و دروس تخصصی بخش بین هنرآموزان با توجه به برنامه کلی هنرستان و کوشش جهت بهبود برنامه های آموزشی
3.پیشنهاد چیدمان نیروهای استادکار و هنرآموزان در بخش براساس عملکردهای آنان
4.کوشش در ایجاد روح تعاون و همکاری اسلامی و ایجاد تفاهم بین هنرآموزان و کارکنان بخش
5.اتخاذ روشهای اصلاحی با حفظ ارزشهای والای معلم و متعلم و توجه کامل به طرز عمل و رفتار هنرجویان با یکدیگر و با هنرآموزان در محیط کار و کارگاه که آزادی عمل بیشتری وجود دارد.
6.تطبیق برنامه های تئوری و عملی با یکدیگر به نحوی که در اجرای برنامه های کار عملی و مطالب تدریس شده دروس فنی هماهنگی لازم وجود داشته باشد.
7.انجام کلیه امور مربوط به رفت و آمد و بررسی تاخیر ورود و تعجیل در خروج همکاران و هنرجویان و گزارش به معاون فنی
8.تهیه لیست اموال موجود در بخش و انبارهای مربوطه و ثبت فرم شماره 19 و تحویل و گزارش به مدیریت مجموعه
9.همکاری با رئیس هنرستان در رابطه با انجام وظایف محوله در اجرای دستورات بر طبق بخشنامه ها و آیین نامه ها
10.همکاری با معاون فنی و مهارتی و معاون آموزشی در رابطه با انجام وظایف شغلی
11.آماده نمودن لوازم و وسایل لازم برای انجام کار بر اساس نیاز هنرآموزان مربوطه
12.نظارت بر حضور مرتب هنرآموزان در محل کار مربوط به خود به نحوی که عملیات کارگاهی هنرجویان به طور مداوم تحت نظر آنان انجام بگیرد.
13.مدیریت در کلیه امور کارگاه و کوشش در ایجاد نظم در محیط کارگاه و نظارت بر رعایت ساعات شروع و خاتمه دروس کارگاه و توجه کامل به رعایت مسایل دیگر از قبیل پوشیدن لباس مناسب در کارگاه
14.آماده نگه داشتن کارگاه به طور جاری برای انجام دروس عملی
15.تهیه و تنظیم فهرست مواد و لوازم مصرفی مورد نیاز و موجود در کارگاه و جاری نگه داشتن آنها
16.مواظبت و نگهداری از وسایل و مواد موجود در کارگاه و انجام هرگونه اقدامات احتیاطی برای پیشگیری از حوادث ، رسیدگی به علل خرابی دستگاهها در بخش و شناسایی افرادی که در این مورد سهل انگاری نموده اند و کوشش در جهت تعمیر وسایل و ماشین آلات معیوب و مستعمل و ارائه گزارش به هنرآموزان مربوطه و رئیس هنرستان
17.نظارت بر استفاده حتمی از وسایل ایمنی و حفاظتی در کارگاهها مانند کلاه ، عینک ، دستکش ، پیش بند و .. در موارد ضروری
18.اعمال کنترلهای لازم در مورد نصب دستور کار و تابلوهای هشدار دهنده و نظارت بر امور نصب حفاظ برای ماشین آلات
19.اعلام وسایل و لوازم و مواد مورد نیاز کارگاه به مقام مافوق به منظور اقدام به خرید و تحویل آنها
20.حضور مستمر در محیط و تعامل با همکاران زیر مجموعه جهت انجام بهینه امورات
21.توجه به کلیه عوامل آموزشی اعم از نظارت و بررسی طرح درس سالانه – توجه به تدریس هنرآموزان بر اساس بودجه بندی – برنامه ریزی برای برگزاری امتحانات ماهانه – دریافت و تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات بخش مورد نظر
22.برگزاری جلسات مشورتی با هنرآموزان و استادکاران همان بخش درباره بهبود وضع تدریس و کار عملی و رفع مشکلات موجود در امر آموزش
23.جمع آوری نظرات هنرآموزان راجع به کتابهای درسی و کارگاهی و وسایل کمک آموزشی و ارائه آن به رئیس هنرستان
24.طرح و اجرای برنامه کار عملی به نحوی که با توجه به برنامه تفصیلی و حفظ کیفیت آموزشی کار در نهایت ساخته های هنرجویان و خدمات آنان حتی الامکان به تولید واقعی مورد نیاز جامعه منجر گرددو از اتلاف مواد اولیه جداً پرهیز شود
25.کوشش در جهت پیشبرد هدف آموزش فنی و حرفه ای در تربیت تولید کننده از طریق تشویق هنرجویان به انجام کارهای تولیدی و ساخت نمونه های واقعی
26.کوشش در جهت احیای عملی تبصره 75 در جهت بکارگیری هنرجویان در امر تولید در روزهای تعطیل و خارج از ساعات موظف