دانلود فایل حفاظت شده ی این سند

در این سند پاورپوینت، موارد زیر مورد بررسی واقع شده اند:

  1. اجرای مجدد انیمیشن های یک اسلاید پس از برگشت به اسلاید.
  2. اجرای دوباره ی انیمیشن های اسلاید جاری.


فایل pptm، نمایش منو و توضیح درباره اجرای مجدد یک اسلاید همراه با اجرای انیمشن ها

اجرای مجدد انیمیشن ها، بعد از برگشت به یک اسلاید.

می خواهیم یک اسلاید به عقب باز گردیم . برای اینکار اگر از فلش آبی رنگ استفاده کنید، تنها یک اسلاید به عقب باز خواهید گشت، این حالت که حالت پیشفرض پاورپوینت است، بدون نیاز به اجرای (ماکرو) نیز امکانپذیر است. اما اگر خوب دقت کنید، متوجه می شوید که این روش بازگشت یک ایراد اساسی دارد. وقتی باز می گردید انیمشن های اسلاید قبل اجرا، نخواهند شد.  اکنون اگر با کلیک روی فلش سبز رنگ استفاده کنید، نه تنها یک اسلاید به عقب باز خواهید گشت، بلکه وقتی باز می گردید، انیمیشن های اسلاید قبل هم اجرا می شوند. اینکار تنها از طریق فراخوانی تابع و با کدنویسی(ماکرو) انجام پذیر است. شکل نیز به یک ماکرو متصل است.

دانلود اصل سند و توضیحات برنامه نویسی ماکروها